Rapport: Hundratusentals elbilar och högre bränsleskatt minskar utsläppen effektivt

Enligt arbetsgruppen borde Finland ha 700 000 elbilar fram till 2030. Bild: Ari Sundberg/SPT

Hur ska växthusgasutsläppen från den inhemska trafiken halveras fram till 2030, och vara endast ett minne blott 2045? Högre bränsleskatt är en bra metod, enligt en färsk rapport.

Finland har som mål att utsläppen från trafiken ska halveras fram till 2030. På tisdagen offentliggjordes en rapport om hur man kan gå tillväga för att nå målen. Rapporten ska fungera som grund för Ko...