Rapport: Flytande naturgas inte så klimatvänligt som trott

Finlands första LNG-importterminal i Tahkoluoto i Björneborg. Bild: Lehtikuva/Jussi Partanen

Sjöfartsindustrin har satsat miljontals euro på flytande naturgas, LNG, med syftet att minska utsläppen av svaveloxider. Men flytande naturgas kan till och med öka klimatutsläppen, varnar en ny forskningsrapport från konsultbolaget University Maritime Advisory Services (UMAS).

Enligt rapporten har EU investerat sammanlagt 213 miljoner euro på LNG-projekt i den marina sektorn. Den europeiska sjöfartsindustrin har satsat ungefär lika mycket pengar på en utökad användning av flytande naturgas som drivmedel inom sjöfarten. Det brittiska konsultbolaget UMAS varnar nu för att dessa investeringar inte kommer att gynna den europeiska klimatpolitiken.

EU och den internationella sjöfartsorganisationen IMO har velat främja investeringar i flytande naturgas för att reducera utsläppen av svaveloxider, vilket motverkar luftföroreningar och försurningen av världshaven. Enligt UMAS kan den oönskade effekten av dessa satsningar i stället vara utökade klimatutsläpp eftersom LNG till 90 procent består av växthusgasen metan som har en starkare påverkan på klimatet än koldioxid.

– Då vi beaktar alla utsläpp från hela produktionskedjan kan en övergång till LNG till och med utöka utsläppen av växthusgaser i jämförelse med konventionella fossila bränslen, skriver UMAS i ett pressmeddelande.

Vätgas och ammoniak

UMAS rapport visar att EU:s ekonomiska utfästelser förbinder unionen att satsa upp till 1,28 miljarder euro på LNG fram till 2030.

Enligt UMAS är investeringarna i flytande naturgas inte förenliga med den internationella sjöfartsorganisationen IMO:s målsättning att halvera klimatutsläppen inom sjöfarten före 2050. UMAS rekommenderar att EU i stället satsar på förnybara bränslen såsom vätgas och ammoniak eller batteridrivna lösningar som syftar till att elektrifiera sjöfarten.

– Flytande naturgas är ett alternativ som hjälper oss att sänka utsläppen av svaveloxider före 2020, men LNG bidrar inte till en reduktion av klimatutsläppen i enlighet med IMO:s eller Parisavtalets målsättningar, säger doktoranden Domagoj Baresic på UMAS energiinstitut.

UMAS är ett brittiskt konsultbolag som bygger sitt arbete på ett partnerskap mellan University College London och konsultbolaget Matrans. Det övergripande syftet med UMAS verksamhet är att med hjälp av tvärvetenskaplig forskning ta fram ekologiskt hållbara lösningar för sjöfarten.

Trafiksäkerhetsverket: Inget nytt under solen

På det finska Trafiksäkerhetsverket tar man UMAS rapport med tillförsikt.

– Klimatutsläppen från flytande naturgas har diskuterats en längre tid så det är ingen ny sak. LNG måste betraktas som ett fossilt bränsle som används under en övergångstid tack vare sina andra miljöeffekter, säger Anita Mäkinen, som är ledande sakkunnig på Trafiksäkerhetsverket.

Enligt Mäkinen har LNG trots sina metanutsläpp många förtjänster som nu riskerar att sopas under mattan i UMAS rapport.

– Genom att satsa på flytande naturgas kan vi utöver svaveloxider också reducera utsläppen av kväve, sot och luftburna hälsovådliga småpartiklar, påminner Mäkinen.

Den finska sjöfarten gör för tillfället kraftfulla satsningar på en utbyggnad av infrastrukturen för LNG. En ny LNG-terminal har nyligen öppnats i Torneå, samma lagringskapacitet finns i Björneborgs hamn och utöver Viking Lines satsningar på nya LNG-fartyg har även statens isbrytare gått över till flytande naturgas till vissa delar.

Varför låter satsningarna på vätgas och batteridrivna lösningar vänta på sig?

– Att tillverka vätgas är fortfarande en väldigt energiintensiv process, vilket innebär att miljövinsterna än så länge är försumbara. I väntan på det tekniska genombrottet måste vi satsa på andra alternativ. Då det gäller elektrifieringen av sjöfarten så är framför allt Norge långt hunnen. Många färjor som är i trafik i de norska fjordarna är eldrivna nu för tiden, säger Mäkinen.

Kl. 12.10: Artikeln har uppdaterats med Trafiksäkerhetsverkets kommentarer.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03