Rapport: Fler yngre studerande efter nya antagningskriterier

Andelen 19-åringar och yngre studerande som tog emot en studieplats ökade i fjol, uppger Undervisnings- och kulturministeriet. Bild: Jeanette Östman/SPT

Andelen 19-åringar och yngre studerande som tog emot en studieplats ökade i fjol.

Den reform som skulle påskynda övergången till högskolestudier har till vissa delar lyckats föryngra universiteten och yrkeshögskolorna. Det visar en utvärdering som publicerades på onsdagen. Bakom rapporten står forskare vid Löntagarnas forskningsinstitut och Statens ekonomiska forskningscentral.

Högskolorna gick åren 2018-2019 över till ett nytt system där de väljer största delen av sina studerande utifrån skolbetyg i stället för urvalsprov. Yrkeshögskolorna har därtill infört ett gemensamt urvalsprov och proven kräver inte lika långvariga förberedelser som tidigare.

Enligt det nya systemet är det lättare att lägga in en ansökan till flera ansökningsmål än tidigare. Forskarnas utvärdering visar att ansökningsmålen ökade från 3 till 3,4 platser åren 2017-2020 och att i synnerhet yngre studerande under 23 sökte till flera mål och utbildningsområden än tidigare.

Vid universiteten fördubblades det totala antalet ansökningar till studier i juridik och medicin. Inom yrkeshögskolorna och hälso- och välfärdsområdet sjönk däremot andelen ansökningar från 27 till 21 procent.

I fjol erbjöds allt fler sökande en studieplats tack vare reformen, men "antalet personer som tog emot studieplatsen ökade måttfullare", skriver Undervisnings- och kulturministeriet i ett pressmeddelande.

Andelen 19-åringar och yngre studerande som tog emot en studieplats ökade i fjol medan andelen 21- och 22-åringar minskade. De studerande som väljs utifrån betyg är oftast yngre än dem som väljs utifrån provpoäng.

Över hälften av alla högskolestuderande är kvinnor. Andelen kvinnliga studerande var som högst 2019 då 55 procent var kvinnor.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning