Rapport: Finländarna är lyckligast i världen – se listan här

Bild: Lehtikuva/Mesut Turan

Finland är världens lyckligaste land. Det här skriver FN-organisationen SDSN som varje år släpper sin World Happiness Report.

Rapporten The World Happiness Report rangordnar sammanlagt 156 länder utifrån hur lyckliga invånarna i respektive land upplever sig vara. Finland toppar statistiken för andra gången och kniper första plats i en undersökning som till en del är knuten till Förenta nationerna.

Rapporten tar bland annat fasta på en personlig bedömning av välbefinnandet, den samhälleliga utvecklingen, tillgången till informationsteknologi, sociala normer, känslan av gemenskap och demokrati.

Uppgifterna baserar sig på en enkät där 1 000 personer deltar från varje land, men enkäter görs inte i varje land årligen. I jämförelsen används en median som baserar sig på enkätresultat från tre år i rad. Rapporten behandlar olika grader av lycklighet, men rangordningen på länderna baserar sig på Cantrils stege där den som svarar får placera hur hen uppfattar sitt liv på en elvagradig skala från det värsta till det bästa.

De nordiska länderna placerar sig bra i rapporten. Fyra nordiska länder toppar listan med Nederländerna som femma, Schweiz på sjätte plats och Sverige på sjunde plats.

I rankningens bottenskikt finns denna gång Jemen, Indien, Syrien, Botswana och Venezuela.

FN har varit med och finansierat motsvarande undersökningar sedan 2012.

Totalt har 156 länder rankats i rapporten, som publiceras för sjunde gången. Undersökningen har gjorts under perioden 2016 till 2018.

Minst lyckliga är de som bor i Sydsudan, landet hamnar på 156:e plats. Centralafrikanska republiken hamnar på 155:e plats och Afghanistan på 154:e plats i undersökningen.

I rapporten har man mätt lyckan genom enkätundersökningar där ländernas invånare tillfrågats om deras upplevda lycka. Man har därefter försökt förklara resultaten och variationerna genom faktorer som ländernas BNP, sociala skyddsnät, förväntad frisk livslängd, frihet, generositet och frånvaro av korruption.

Tio i topp:

1. Finland

2. Danmark

3. Norge

4. Island

5. Nederländerna

6. Schweiz

7. Sverige

8. Nya Zeeland

9. Kanada

10. Österrike

Källa: World Happiness Report

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning