Rapport: Finland borde göra mer för att motarbeta aggressiv skatteplanering

Bild: Laurie Dieffembacq

Att EU gjort en lista på skatteparadis räcker inte då Unionen samtidigt ser mellan fingrarna på medlemsländernas aggressiva skatteplanering.

En internationell skatterapport som publicerades på måndagen ger inte en särskilt smickrande bild av skattefusket inom EU. Enligt rapporten tillämpar nio medlemsländer modeller eller lagar som storföretagen kan dra nytta av då de försöker undvika skatter. Rapporten har granskat 18 länder i Europa.

– EU kör med tuff retorik när det gäller skatteparadis men rapporten visar tydligt att det finns en del att göra på hemmaplan, säger Kepas skatteexpert Lyydia Kilpi.

Rapporten Tax Games – the Race to the Bottom: Europe's role in supporting an unjust global tax system 2017 avslöjar att EU-länderna, trots alla skatteskandaler, förhåller sig negativt till ökad transparens. Bland annat Holland och Malta pekas i rapporten ut som länder som för en politik som gagnar aggressiv skatteplanering.

– Det är otroligt att också Finland motsätter sig att de största multinationella företagen skulle tvingas lämna ut basuppgifterna vad gäller sina skatter i samtliga länder där de har verksamhet. Regeringen har ju aktivt tagit ställning mot aggressiv skatteplanering. Den här rapporten tyder på något annat, säger Kilpi.

Rapporten berömmer Finland för att uppgifter om företagens verkliga ägare ska börja samlas i ett offentligt register. Men uppgifterna är också i fortsättningen så pass bristfälliga att det också i framtiden går att gömma undan tillgångar.

Rapporten klandrar Finland för att man inte i tillräckligt stor utsträckning bedömer sin skattepolitiks inverkar på de fattiga. Finland har inte för avsikt att utreda sina beskattningsbesluts inverkan på utvecklingsländer. Inte heller är Finland för att alla länder ska delta i en förnyelseprocess gällande beskattningen.

– Vi behöver internationella skatteförhandlingar på samma sätt som vi behöver en årlig klimatkongress. Om utvecklingen fortsätter på samma sätt kommer företagsskatten i medeltal att ligga på noll procent år 2052, säger Kilpi.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Högklassigt och hållbart direkt från producenten

Mer läsning