Rapport: Distansstudier och ensamhet har plågat högskolestuderande

Tre av fyra kvinnliga universitetsstuderande upplever mer ensamhet än tidigare. Bild: Mikael Piippo/SPT

– Vi måste hitta kopplingen mellan upplevelsen av ensamhet och mental belastning, säger Suvi Parikka, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

Nästan hälften av högskolestuderandena känner att arbetsinsatsen som krävs för deras studier har ökat under coronaepidemin, meddelar Institutet för hälsa och välfärd.

Särskilt kvinnor i åldern 18–22 som studerar vid universitet och kvinnor i åldern 18–26 som studerar vid yrkeshögskolor säger att studiebelastningen har ökat.

Ensamheten har ökat

Totalt 70 procent av högskolestudenterna tycker att studier har blivit svårare under coronaepidemin. I synnerhet universitets- och yrkeshögskolestuderande i åldern 18-22 år och yrkeshögskolestuderande i åldern 23-26 år tycker att deras studier har blivit svårare.

Samtidigt säger var femte respondent att det är lite lättare att studera.

Läs mer: Psykologiprofessor – "Varannan riskerar avbryta sina studier"

Över hälften av högskolestuderandena säger att deras upplevelse av ensamhet har ökat. Ensamhet drabbar särskilt kvinnor i åldern 18-22 år som studerar vid universitetet – tre av fyra upplever mer ensamhet än tidigare.

"En del studerande tycker att distansutbildning har gjort det svårt att studera och att ensamheten har ökat. Andra studerande har i sin tur fått ny motivation att studera och mer fritid", säger Suvi Parikka, utvecklingschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

"Vi måste hitta kopplingen mellan upplevelsen av ensamhet och mental belastning. Det är viktigt att titta på de skyddande faktorerna för mentalt välbefinnande, det vill säga effekterna av sociala nätverk", fortsätter Parikka.

Sämre ekonomi

Coronaepidemin har förvärrat studerandenas ekonomiska situation. Nästan 40 procent anser att deras ekonomiska situation har försämrats åtminstone något. Ungefär hälften har inte märkt några förändringar.

Studerande på yrkeshögskolor anser i högre att deras ekonomiska situation har försämrats jämfört med studerande på universitetsnivå.

Arbete utanför studier och sommarjobb är viktiga inkomstkällor för många studerande, säger Laura Kestilä, forskningschef vid Institutet för hälsa och välfärd.

"Coronaepidemin har påverkat sysselsättningssituation. Uppsägningar blev mycket vanligare och sommarens arbetssituation för studeranden har varit dåligt", säger Kestilä.

Institutets och FPA:s undersökning av coronaepidemins effekter på universitets- och yrkeshögskolestuderanden genomfördes i februari-mars. Sammanlagt 6 258 studeranden deltog.

Slutresultat av studien publiceras i slutet av året.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning