Rapport: Barnarbete och usla löner bakom finländarnas kaffe

Minderårig arbetskraft. I Honduras hittade Finnwatch barn som jobbade bland kaffebuskarna på varje plantage, också på odlingar som har hållbarhetscertifikat. Den lokala lagstiftningen reglerar inte barnarbete. Den här flickan skördar kaffebönor i regionen El Paraiso, öster om huvudstaden Tegucigalpa. Bild: Orlando Sierra

Finnwatch slår larm om svåra missförhållanden på plantager som levererar kaffe till finländska konsumenter. Storrosterierna Gustav Paulig, Meira, Arvid Nordquist och Löfbergs Lila hör till företagen som pekas ut i rapporten.

Kaffe som säljs i Finland produceras med hjälp av barnarbete och löner som inte räcker till för att leva ett drägligt liv, framgår det av en utredning som medborgarorganisationen Finnwatch har gjort.

I den omfattande rapporten som publicerades på tisdagen kartlägger Finnwatch hur det går till när kaffe som säljs i Finland produceras i tre olika länder: Honduras, Indien och Brasilien.

Stora problem finns enligt Finnwatch på flera fronter. I Honduras visar det sig till exempel att arbetstagarnas löner är mycket magra och att barnarbete förekommer allmänt.

– De dåliga lönerna har lett till ett utbrett utnyttjande av barnarbetskraft på kaffeplantagerna. Vi påträffade barnarbetare på alla plantager som undersöktes, också på dem som har hållbarhetscertifikat. De yngsta arbetstagarna som intervjuades var bara 5–6 år gamla, säger forskaren Anu Kultalahti på Finnwatch.

Skuldfällor förslavar

På de indiska plantagerna lyfter Finnwatch fram en annan stötesten: svindlande rekryteringsavgifter som mellanhänder skor sig på.

Säsongsarbetare i Indien tvingas enligt rapporten betala upp till en tredjedel av sin redan från början låga lön till arbetskraftsförmedlare. Det här leder till skuldfällor som i värsta fall försätter arbetstagarna i slavliknande ställning.

I Brasilien, världens största kaffeproducent, visar utredningen däremot att den lokala lagstiftningen huvudsakligen följs på plantagerna. Men här avslöjade Finnwatch i stället underleverantörer som systematiskt diskriminerar kvinnor i sin rekrytering.

Företagen lovar åtgärder

De odlingar som Finnwatch har undersökt producerar kaffe för bland annat Meira, Gustav Paulig, Arvid Nordquist och Löfbergs Lila.

Samtidigt som Finnwatch pekar ut storrosterierna i rapporten får många av de finländska aktörerna också ros för att de ökat andelen hållbarhetscertifierat kaffe i sitt utbud och också själva bidragit till den aktuella utredningen.

Samtliga företag uppger för HBL att de antingen redan reagerat på problemen eller tänker göra det så fort som möjligt.

– Vårt kaffe är hållbarhetscertifierat till hundra procent, så nog var det en obehaglig överraskning att det ändå alltjämt går till så där på vissa odlingar. Vi är glada över att det finns instanser som övervakar och ingriper, säger Tuula Urrila–Koppanen, produktchef för kaffe och livsmedel på Arvid Nordquist i Finland.

Vad kan ni göra åt saken?

– Det konkreta övervakningsarbetet är inte i våra händer, utan det är instanserna som delar ut hållbarhetscertifikaten som övervakar att kraven uppfylls. Några plantager i Honduras blev till exempel nyligen av med sin Fair Trade-märkning. I sådana fall avslutar vi samarbetet omedelbart.

"En hjärtesak"

På Gustav Paulig uppger kommunikationsdirektör Anita Laxén att företaget tar rapporten på stort allvar.

– Uppgifterna är väldigt beklagliga. Det är en hjärtesak för oss att vi alla ska få dricka vårt kaffe med gott samvete. Vi har klara mål för hållbarhetsarbetet som bland annat går ut på att systematiskt gå genom de sociala förhållandena hos producenterna.

Tänker ni vidta konkreta åtgärder utifrån rapporten?

– Absolut. De fall där vårt företag kopplas ihop med odlingar och kooperativ som inte följer reglerna tar vi upp till behandling. Den hållbarhetscertifierade odling i Indien som finns i rapporten har vi till exempel inte fått kaffe från sedan 2013.

Pauligs mål är att allt kaffe företaget säljer ska vara certifierat eller verifierat i slutet av 2018. Just nu är siffran 40 procent.

– Barnarbete och dåliga arbetsförhållanden är naturligtvis något vi inte vill att ska förekomma i kaffekedjan. I år har vi planerat in cirka 20 uppföljningar av våra leverantörer och av odlingar i Brasilien, Guatemala och Colombia, säger Laxén.

Meiras personal till Honduras

Meiras vd Raimo Sinisalo säger att företaget tänker skicka sin egen personal till Honduras och Brasilien i början av 2017 för att bekanta sig med produktionsförhållandena.

– Det är helt klart att vi inte kan godkänna barnarbete. Vi kommer att vara i kontakt med den aktuella leverantören och plantagen. Då vårt kaffe kommer från tusentals odlingar har vi inte möjlighet att veta exakt vad som pågår på varje enskild odling, men när vi får information reagerar vi, säger Sinisalo.

Han anser också att en del av den kritik mot Meira som framförs i rapporten är obefogad.

– Finnwatch skriver att Meira inte har hållbarhetsmål. Det stämmer inte. Vi har visserligen ingen tidtabell för att helt och hållet övergå till certifierat kaffe, men i stället har vi egna hållbarhetsmål för införskaffning, miljöhänsyn och arbetsförhållanden. Certfikat är inte allt, rapporten visar ju att certifikatet inte garantera hållbar produktion.

Eva Eriksson, hållbarhetschef på Löfbergs Lila i Sverige, framhåller att transparensen inom kaffebranschen trots allt förbättrats under det senaste decenniet.

– De enskilda fall som uppdagats är oacceptabla. Det är sant att hållbarhetscertifikaten inte är en garanti för att allt går rätt till, men det är i alla fall ett system som gör övervakningen lättare. Vi vet att det fortfarande finns problem i de här länderna, men rapporter visar också att antalet problemfall halverats. En del producenter som nämns i rapporten har varit avstängda sedan i våras, säger Eriksson.

Finland världsetta

Finland är en kafferepublik. Ingenstans i världen sörplar man i sig lika mycket kaffe per skaft som här.

De senaste åren har särskilt smårosteriernas popularitet skjutit i höjden. Men också trendsättarna får en känga i Finnwatchrapporten.

Bild: Orlando Sierra

"De trendiga smårosteriernas kaffe marknadsförs genom hållbar "direkthandel". Den diffust definierade direkthandelns påstådda hållbarhet grundar sig bara på tilltro och lättvindiga antaganden", skriver Finnwatch.

Lari Salomaa, driftschef på Johan & Nyström i Finland, bemöter kritiken.

– Ett tvivelaktigt uttalande som man bara verkar ha kastat fram. Vi är kanske Nordens mest kända direkthandelsaktör, men ingen har varit i kontakt med oss när rapporten gjordes, säger Salomaa.

– Direkthandeln har uttryckligen varit ett alternativ till hållbarhetscertifikaten, som vi och för sig också använder. Smårosterier har sällan resurser att själva besöka odlingarna. Poängen med direkthandel är att minimera antalet mellanhänder och på det sättet mota korruptionen i grind, fortsätter han.

Hur ska den vanliga konsumenten kunna avgöra om kaffet i koppen kan drickas med gott samvete?

– På smaken, för det första. Beskt kaffe tyder på intensivproduktion där man använt mycket kemikalier. Smaken avslöjar om människorna och naturen mår bra på odlingsplatsen, säger Lari Salomaa.

– För det andra ska man titta på priset. Om kaffet är väldigt billigt finns det vanligen också en orsak till det. Någonstans har någon dragit åt svångremmen, på hållbarhetens bekostnad.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning