Räntetak på alla snabblån – för många finländare i ekonomiska bekymmer

Ny lag. Joakim Strand i SFP är nöjd med den nya lagen som täpper till kryphål i lagen om snabblån. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

För att komma åt kryphål i räntetaket för snabblån är en ny lag på gång. För många personer i Finland hamnar i bekymmer på grund av snabblån.

2013 genomfördes en lagändring som betydde ett kredittak på lån som är mindre än 2 000 euro. Men företagen har i stället erbjudit lån på 2 000 euro som har kunnat portioneras ut i flera mindre bitar. Så trots att kunden lyft en summa som är mindre än 2 000 euro gäller lånetaket inte de här lånen eftersom den formella lånesumman är 2 000 euro. Därmed har räntan kunna stiga fritt.

Den nya lagstiftningen innebär ett räntetak oberoende av hur stort lånet är. Det betyder att den verkliga årsräntan på lånet får vara högst referensräntan i räntelagens 12 paragraf plus 50 procent. Nu finns det lån där den högsta årliga räntan är över 400 procent.

Antalet personer med betalningsstörningar ökar hela tiden. I slutet av juni hade över 370 000 finländare betalningsstörningar.

– Det här är en teknisk åtgärd, men den är bra. Kostnaderna för lånen ska basera sig på kreditens verkliga storlek. Folk hamnar alltför ofta i ekonomiska trångmål på grund av snabblån, säger riksdagsledamot Joakim Strand (SFP).

Han har jobbat på en banks juridiska byrå och med indrivning under sin studietid. Då märkte han framför allt hur lätt unga kan hamna i trångmål.

– Har du betalningsstörningar blir du lätt stämplad som andraklassens medborgare och har svårt att få lån, säger Strand.

De grönas riksdagsledamot Touko Aalto vill i framtiden förbjuda alla snabblåneföretag. Strand vill inte gå så långt.

– Kreditgivning har alltid funnits och det är normal företagsverksamhet. Hellre goda regler än förbud. Det är den oskäliga räntan som är det stora problemet. Sedan borde man ju redan i skolan lära ut om vad det betyder att ta ett lån, säger Strand.

Snabblånen har funnits på den finska marknaden sedan 2005.

Vid årsskiftet 2012–2013 fanns cirka 80 registrerade snabblåneföretag.

I lagändringen 2013 infördes ett kredittak för lån på mindre än 2 000 euro. Enligt lagen får den verkliga årsräntan överskrida referensräntan med högst 50 procentenheter.

Många företag lade ned sin verksamhet när lagändringen trädde i kraft. År 2013 avlägsnades 36 företag från kreditgivarregistret.

I nuläget finns 50–60 registrerade kreditgivare.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning