Rantala hoppfull om stadsstyrelsepost – maktförskjutning kan vara till nytta för SFP

På fredagen börjar partierna förhandla om hur de olika nämndposterna och andra politiskt tillsatta uppdrag ska fördelas i Helsingfors. Redan nu pågår inofficiella sonderingar och Marcus Rantalas mobiltelefon går het. Bild: Niklas Tallqvist

Uteblivet sjätte mandat på målrakan grämer.

Förhandlingarna om hur de politiska förtroendeuppdragen i Helsingfors ska fördelas efter valet börjar officiellt på fredag. Redan nu pågår inofficiella sonderingar mellan partierna och Marcus Rantalas...