Rantala: Svenska Arbis är räddat

Bild: Arbis

Svenska Arbis höll på att försvinna i marginalerna i och med stadens ledarskapsreform.

Stadsstyrelsen i Helsingfors godkände på måndagen den så kallade borgmästarmodellen. I den ingår sammanslagningar av ämbetsverk, nämnder och direktioner.

– Jag är superglad. Arbis är också i fortsättningen en egen enhet med egen direktion, säger Marcus Rantala (SFP).

Enligt Rantala som är ordförande i Arbis direktion fanns det planer att infoga Arbis till en större finskspråkig enhet. I stadsstyrelsen jobbade han och SFP för en annan lösning. Det lönade sig.

Arbetarinstitutet är i framtiden en del av sektorn för kultur, fritid och idrott, sannolikt tillsammans med annat svenskt. Skola och dagvård sorterar dock under utbildning precis som nu.

Stadsstyrelsen gjorde också andra preciseringar till ledarskapsreformen. En viktig sådan är kravet att också de små partierna ska ha möjlighet att påverka.

Stadsfullmäktige diskuterar borgmästarmodellen på mötet den 16 mars.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning