Rankningslistorna pekar också på svagheterna

"Risken med de många toppnoteringarna är att de medelmåttiga eller rent av dåliga placeringarna hamnar i skymundan."

Som finländare och nordbo får man ofta frågan om vad Finlands topplaceringar i olika internationella jämförelser beror på och vilken betydelse de har i praktiken. Den största nyttan är att jämförelser...