Ramaskri mot regeringens jourbeslut

Bild: Niklas Tallqvist

Folktinget, Svenska riksdagsgruppen och SFP:s partiordförande Carl Haglund är starkt kritiska till regeringens beslut att dra in jourverksamheten vid Vasa och Karleby sjukhus.

– Det är fullständigt oacceptabelt och ohållbart av regeringen att göra förändringar i jourverksamheten i vårt land utan språkkonsekvensbedömning, skriver SFP:s partiordförande Carl Haglund i ett pressmeddelande.

Beslutet leder till att jouren begränsas vid bland annat sjukhuset i Vasa och Karleby.

Samtidigt är förlossningsverksamheten vid Borgå sjukhus under lupp. Social- och hälsovårdsministeriet vill skära i antalet joursjukhus från 18 till 12.

– Vasa centralsjukhus verksamhet är fullständigt tvåspråkig och sjukhuset har redan nu en fungerande fullskalig jourverksamhet. Det är ogenomtänkt att dra in på den och fullständigt orealistiskt att tro att man kan bygga upp en fungerande tvåspråkighet i Seinäjoki, konstaterar ordförande Thomas Blomqvist i Folktingets pressmeddelande.

Nu ska Seinäjoki sjukhus, som enligt Folktinget är ett enspråkigt finskt sjukhus, ta över jourverksamheten.

– Ministeriets förslag medför att svenskspråkiga österbottningars möjlighet att få service på eget språk försämras avsevärt. Speciellt i akuta situationer, såsom i samband med förlossningar och olyckor, är det ytterst viktigt att få kommunicera på eget språk, betonar folktingssekreterare Markus Österlund.

Haglund kritiserar i sitt pressmeddelandet att ingen språkkonsekvensbedömning gjorts, trots att regeringen lovat att den svenska språkliga servicen ska tryggas.

– Det märks att SFP inte är med i regeringen. Dagens beslut är åter en tråkig påminnelse om detta, säger Haglund.

Nu ska Social- och hälsovårdsministeriets förslag gå på remiss.

– Folktinget kräver att ministeriet gör en noggrann utredning av förslagets språkliga konsekvenser och därefter omformar sitt förslag med en lösning som tryggar de språkliga rättigheterna. Vi förutsätter att Vasa centralsjukhus kan behålla sin nuvarande jourverksamhet, avslutar Blomqvist.

Också Svenska riksdagsgruppen fördömer avgörandet att avveckla Vasa centralsjukhus.

– Det är fullständigt förkastligt att Vasa centralsjukhus som erbjuder vård åt ca 100 000 svenskspråkiga inte skulle ha fullskalig dygnet runt jour. Den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten bör ha rätt att få service på sitt modersmål även i framtiden, säger Svenska riksdagsgruppen ordförande Anna-Maja Henriksson i ett pressmeddelande.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning