Ralf Friberg får pris för svenskfrämjande arbete

Ralf Friberg Bild: SPT-arkiv/Stefan Holmström

Folktinget delar i år ut tre förtjänstmedaljer i silver och fjorton förtjänstmedaljer. Förtjänstmedaljerna utdelas i samband med Folktingets svenska dagen-fester i Helsingfors, Jakobstad och Åbo. Silvertrion består av Ralf Friberg, Christina Gestrin och Nils Torvalds.

– Det känns naturligtvis trevligt att få ett offentligt erkännande. Man har inte riktigt förstått att svenskan är väldigt viktig i umgänge med våra nordiska grannar och kanske också en inkörsport till andra främmande språk, säger Ralf Friberg.

En förkortad version av prismotiveringen lyder: "Friberg har gjort en lång karriär där han under hela sitt yrkesverksamma liv aktivt arbetat för det svenska språket. Friberg har också varit aktiv på det kommunala planet och fungerat som långvarig fullmäktigeledamot och ordförande för kulturnämnden i Raseborg. Friberg har också verkat aktivt inom Folktinget som folktingsledamot."

Han inledde sin journalistiska bana som reporter vid Västra Nyland år 1955. Han fortsatte som redaktionssekreterare och chefredaktör vid Östra Nyland, reporter vid Vasabladet, politisk reporter vid Hufvudstadsbladet och nyhetschef vid Rundradion 1965-70.

– Jag startade och putsade upp Yles nyhetsverksamhet. Radionyheterna, som kom i gång på 60-talet, och den första tv-nyhetsredaktionen var på väg i alldeles fel riktning. Som ett resultat av allt arbete som gjordes under den kritiserade "Reporadions" tid, fick vi i Finland en nyhetskultur som var klart västlig och klarade olika prövningar.

– Vi hade den fenomenala månstudion där vi hade direktsändning praktisk taget i ett helt dygn. Vi bevakade ockupationen av Tjeckoslovakien mycket mångsidigt och oklanderligt. Vi fick också till stånd Yles elektroniska bevakning av valen med prognoser som oftast höll streck.

På 70-talet engagerade han sig politiskt inom Finlands svenska arbetarförbund, och var riksdagsledamot i nio år. Delvis samtidigt var han lektor vid Svenska social- och kommunalhögskolan i Helsingfors.

Friberg återkom till journalistiken som chefredaktör för kvällstidningen Iltalehti 1984-87, vilket enligt honom inte var någon större framgång

– Där lyckades jag inte bra. Det var inte så trevligt, men nog givande.

Friberg har också jobbat på Utrikesministeriet, vid det nordiska ministerrådet och som pressattaché vid ambassaden i Stockholm. Under åren 1992-95 var han ambassadör i Aten och 1995-2001 i Köpenhamn. De hör också till hans bästa arbetsminnen.

– Under min tredje period på Utrikesministeriet fick jag i uppdrag att modernisera ministeriets kultur- och medieverksamhet. Och naturligtvis var mina år som ambassadör i Aten och Köpenhamn höjdpunkter. Jag fick vara exceptionellt länge i Köpenhamn, sex år.

Mer resurser åt mediehusen

81-åriga Friberg ser potential också i den framtida finlandssvenska journalistiken, men har några konkreta förbättringsförslag.

– Man borde få betydligt starkare redaktionella resurser, den saken är fullkomligt klar. Jag tror att man borde stimulera de finlandssvenska journalisterna att jobba en tid i Sverige för att få en förnyad känsla för det svenska språket i dag. Jag skulle också gärna se att journalisterna var lite piggare på att byta arbetsgivare då och då trots att antalet tidningshus har gått ner.

Friberg kommer att vara på plats på Folktingets huvudfest på Svenska Teatern i dag. Förutom Folktingets förtjänstmedaljer och Svenska kulturfondens priser, utnämns också "Århundradets finlandssvensk" och "Årets finlandssvensk" på festen.

Folktingets förtjänstmedalj i silver tilldelas ambassadören och skriftställaren Ralf Friberg från Raseborg, tidigare riksdagsledamoten och folktingsordförande Christina Gestrin från Esbo och europarlamentariker Nils Torvalds från Helsingfors.

Mottagare av förtjänstmedaljerna är universitetslektor Barbro Ljunggren Allardt, Stockholm, professor Göran Djupsund, Mariehamn, musiklärare Noomi Elfving, Vasa, diplomat Mauri C. Elovainio, Helsingfors, socialarbetare Christina Helsing, Jakobstad, ecklesiastikrådet Pekka Huokuna, Helsingfors, hedersordförande Birgitta Kronberg, Pargas, verksamhetsledare Jessica Lerche, Grankulla, pol.mag. Britta Lindblom, Ingå/Kos, välfärdschef Tina Nylund, Nykarleby, chefsöverläkare Auvo Rauhala, Vasa, dirigent Kari Turunen, Kervo, tidigare rektor Anders Wentin, Uleåborg, professor, kansler Thomas Wilhelmsson, Helsingfors.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning