Räknenissarnas rabattförslag

Halvera alla biljettpriser – både i fråga om enkelbiljetter och ifråga om månadskort, klockan runt – för personer som fyllt 65! Och låt 70-åringar åka gratis!

I sitt svar (HBL Debatt 8.2) på min insändare (HBL Debatt 4.2) om de begränsade pensionärsrabatterna i Helsingforsregionens trafik, ställer Kristian Rehnström, styrelsemedlem i HRT, i utsikt vissa förbättringar i vår. Zonsystemet kommer att läggas om och då höjs rabatten för personer med folkpension från 25 till 50 procent. Samtidigt införs en seniorrabatt för personer som fyllt 70, giltig mellan klockan 9 och 14, "då trafiken är mindre livlig".

Rabattens storlek framgår dock inte av Rehnströms svar, däremot att rabatten endast gäller enkelbiljetter. Oklart är också om man måste vara bosatt inom regionen eller om också Rovaniemibor och ungrare kan åka lite billigare, tills klockan slår två.

Tackar så mycket. Rehnström talar om "en liten ljusglimt i ändan av tunneln", och det har han helt rätt i. Ljusglimten är nog mycket liten. Det nya rabattsystemet är utvecklat av snikna räknenissar. Målet har helt klart varit att undvika ökad trängsel på bussar, tåg och spårvagnar, och att begränsa bortfallet av intäkter till ett minimum. Jämfört med de generösa system i andra storstäder som jag nämnde om i min föregående text kan de planerade ändringarna endast betecknas som ynkliga.

Mitt motförslag lyder: halvera alla biljettpriser – både i fråga om enkelbiljetter och ifråga om månadskort, klockan runt – för personer som fyllt 65! Och låt 70-åringar åka gratis!

Nalle Valtiala Grankulla

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning