Raketstart för finländska Iceye – håller ett öga på varje kvadratmeter av jorden

När fler satelliter är på plats kan Iceye fotografera alla platser på jorden med tätare intervall än konkurrenterna. Då är det lättare att följa med hur till exempel algbälten rör sig, säger Pekka Laurila. Bild: Niklas Tallqvist

Satellitteknologiföretaget Iceye kan fotografera varje plats på jorden med tätare intervall än någon av konkurrenterna. – Nu när vi har visat att tekniken fungerar kommer vi att skala upp verksamheten ordentligt, säger medgrundaren Pekka Laurila.

Att iaktta naturfenomen nästan i realtid, följa med storleken på råvarulager i hamnar eller upptäcka fartyg med suspekt verksamhet. Det är några exempel Pekka Laurila nämner när han berättar vilka möj...