Rafflande tema hjälper fackböcker

Rafflande tematik. Kari Nars bok om finansvärldens storsvindlare har sålt oerhört bra utomlands. Det gjorde även föregångaren Pengar och lycka, trots att den inte översatts till andra språk än finska och svenska. Bild: Hbl arkiv

Bankmannen och författaren Kari Nars bok om storsvindlare har blivit en försäljningsframgång. Uppskattningsvis 100 000 exemplar torde ha gått åt världen över.

Vad är hemligheten bakom en storsäljande fackbok? Och hur kan finländsk facklitteratur hitta till de internationella bokmarknaderna? Då HBL intervjuade Tiia Strandén, ny direktör för centret för litteraturexport Fili, efterlyste hon bland annat en agentur som skulle koncentrera sig enbart på facklitteratur. Det är nämligen inte alltid så lätt att matcha rätt fackboksförfattare med rätt utländska förlag, hitta rätt översättare och förankra boken i en annorlunda utländsk kontext.

När det gäller facklitteratur krävs det ofta också att de som jobbar med en bok är kunniga på dess specifika område. Eller att förlagsfolket träffar mittiprick med paketeringen och marknadsföringen – här har den norska bästsäljaren Ved ibland nämnts som ett lyckat exempel.

Samtidigt är det klart att det på förhand är omöjlig att veta precis vad som kommer att tilltala läsarna. Det säger också Kari Nars, som hör till de finländska fackboksförfattare som lyckats nå en stor publik.

Det som är speciellt med hans storsäljare Miten miljoonia huijataan (ungefär: Hur man lurar miljoner) torde vara den långa kommersiella livslängden. Boken kom ut på finska på Tammi 2009. Ett par år senare kom den första engelska upplagan – under titeln Swindling billions – och snart också den tyska. Småningom följde boksläpp i Brasilien, Ungern, Korea och Rumänien. I dagsläget har ungefär 75 000 exemplar gått ut – men ännu har den kinesiska försäljningen inte räknats ihop. Nars uppskattar ändå att den blir såpass stor att den totala slutsiffran stiger till över 100 000 exemplar.

För en finländsk fackbok är det utan vidare ett strålande resultat, även om Fili inte får information om försäljningssiffror från utländska förlag och därför inte kan erbjuda någon detaljerad statistik att jämföra med.

Fina förlag

Så vad är hemligheten? Ja, att temat är kittlande var förstås viktigt. Inte bara för att hitta läsare utan också för att få möjlighet att tala om boken i offentligheten, vilket Nars fått göra på inbjudan av både Yle och BBC. Program som kan räkna med hundratusentals eller miljoner tittare är utmärkt reklam, det säger sig självt. Men Nars vill heller inte underskatta radiointervjuer eller att ställa upp som föredragshållare då möjligheten erbjuds.

– Det har blivit kanske 40 eller 50 radiointervjuer. Men för att det ska bli det behöver där finns något rafflande, säger Nars som själv ogärna läser deckare, men konstaterar att det finns något fascinerande med smarta bedragare, som exempelvis Bernard Madoff som är en av de svindlare han skriver om.

– Mycket handlar det om att ta reda på vad som rör sig i huvudet på de stora banditerna. De är ju skickliga som bara vad!

Vilken betydelse har det haft för försäljningen att du haft en karriär som hög uppsatt bankman?

– Det har nog betydelse. Det har använts mycket i marknadsföringen av boken, för det ger en viss trovärdighet, säger Nars som ursprungligen gjorde sig känd som direktör för Finlands Bank, senare som finansieringsdirektör för staten. I bagaget finns också internationella uppdrag, bland annat för Världsbanken.

Men viktigt var också, säger Nars, att boken om svindlarna kom ut på respekterade tysk- och engelskspråkiga förlag.

– Den engelskspråkiga upplagan gavs Marshal Cavendish, med huvudkontor i London och Singapore. Efter det blev det lättare att få ut den hos andra också, säger Nars som även fick stort genomslag på en för finländska författare lite udda marknad som den brasilianska.

Merparten av det praktiska arbetet överlät han åt sin agent Elina Ahlbäck – "hon har nog varit som järven" – men för att hjälpa till med lanseringen översatte han själv boken till engelska.

På frågan om vilken som är den svåraste utmaningen man stöter på som facklitterär författare svarar Kari Nars att det är att hitta bra bollplank, både inom förlagen och bland bekanta.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning