Rädslans politik berövar oss känslan av att vara kompetenta medborgare

Ursprungligen betecknade ordet dystopi ett tillstånd som var för dåligt för att vara realistiskt, men de senaste hundra åren har betydelsen förskjutits så att vi blivit benägna att se dystopin som möjlig eller rentav sannolik. Bild: Benjamin Haas/Mostphotos

Nog måtte det ligga humor bakom WHO:s kampanj "Varje generation har ett högre mål. Vårt är att hålla oss hemma”, men snart måste vi påminna oss själva om att vi har kapacitet till något mer. Framför allt behöver vi mobilisera vårt hopp, skriver Merete Mazzarella.

En av de otaliga som i mitten av mars tvingades isolera sig var den danske idéhistorikern Mikkel Thorup. Produktiv som han är tog det honom bara sex veckor att skriva en bok, Pandemiens tidsalder som...