Rädslan för brott ökar i Sverige – samtidigt minskar förtroendet för polisen

Oron att utsättas för brott ökar i Sverige och är nu på samma nivå som 2006 när mätningarna inleddes. Bilden är från en polisinsats i Malmö.Bild: Lehtikuva/AFP/TT/Johan Nilsson

Nästan var tredje svensk oroar sig i stor utsträckning över brottsligheten i samhället, vilket är en klar ökning från i fjol. Drygt var tionde kvinna väljer nu att inte gå ut ensam i sitt bostadsområde på kvällen. Samtidigt minskar förtroendet för polisen.

SÄLEN Brottsförebyggande rådet i Sverige undersöker årligen svenskars oro för brottslighet samt upplevda otrygghet.

I den senaste, som presenterades på rikskonferensen Folk och försvar på tisdagen, uppger sig 29 procent känna stor oro över brottsligheten. Det är en ökning med fyra procentenheter från året innan och bekräftar enligt Thomas Hvitfeldt, enhetschef på rådet, en uppåtgående trend.

Nivån är nu för första gången lika hög som 2006 då undersökningen började göras.

Skillnaderna mellan mäns och kvinnors oro att utsättas för brottslighet är stor – i synnerhet vad gäller misshandel eller överfall. Där svarar 23 procent av kvinnorna att det är oroliga, mot 9 procent av männen.

En tredjedel av kvinnorna uppger också att de känner sig mycket eller ganska otrygga för att gå ut på kvällen, och 12 procent väljer att stanna hemma. För männen är motsvarande andel 9 och 2 procent.

– Jag skulle lyfta fram den stora skillnaden i otrygghet mellan män och kvinnor, att vi inte har lyckats göra något åt de frågorna, säger Thomas Hvitfeldt.

Ser man till alla brottstyper och både män och kvinnor är rädslan att utsättas för bostadsinbrott störst.

"Kan bli obehagligt"

Undersökningen mäter också folks förtroende för rättsväsendet och även där har en försämring skett. Den mest negativa förändringen gäller polisen: 54 procent har nu stort förtroende för polisen, vilket är en minskning med 7 procentenheter.

– I längden kan man tänka sig att det kan bli väldigt obehagligt om det fortsätter. Till slut kan vi få en situation där människor inte längre vänder sig till polisen, kommenterar Hvitfeldt till TT.

Undersökningen gjordes genom ett stort antal telefonintervjuer under våren och vintern 2017. En eventuell effekt av me too-rörelsen är därmed inte med.

Det nu redovisade resultatet handlar om folks upplevda oro för brott. I november visade brottsförebyggande rådets delrapport ändå att utsattheten för brott också har ökat i Sverige.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33