Rädsla att göra fel hetsar föräldrar

Dagis eller hemma? Ska ett äldre syskon gå på dagis om en förälder är hemma med ett yngre barn – det är en fråga som får debatten att blossa kring vilket kaffebord som helst, för att inte nämna sociala medier och diskussionsforum. Bild: Trond H. Trosdahl

"Om du inte vill vara med dina barn, varför skaffade du dem?" Debatten kring hur mycket barn ska gå i dagis medan föräldrarna är hemma med mindre syskon är ofta hätsk.

Här förklarar två forskare varför frågor kring föräldraskap är så otroligt känsliga.

Hur länge ska man amma? Hur mycket ska en treåring få titta på tv eller platta? Och hur många timmar, om alls, ska ett äldre barn få vara på dagis medan mamma eller pappa är hemma med mindre syskon? Välj vilken som helst av de frågorna och en het debatt ligger bara en googling bort.

För att förstå varför det är så känsligt måste man titta på vår bild av förälderns betydelse. För den har genomgått en stor förändring de senaste årtiondena, vilket blir en försvårande faktor i de här sammanhangen.

För ungefär 20 år sedan var inte föräldraskapet så ifrågasatt. Man gör som man gör och barnen blir som de blir, ungefär. I dag ses ett barn mer som en "lerklump" och det är föräldrarna som har ansvar för att forma den på bästa sätt, berättar Daniel Sjödin, som forskar på föräldraskap och synen på barnuppfostran vid Örebro universitet.

– Vi lever i någon sorts föreställningsvärld där vi tror att alla fel hos mig är mina föräldrars fel. Det ligger en otrolig tyngd på föräldrar att göra rätt, för annars kommer inte barnen bli trygga och lyckliga, säger han.

Den här synen på mammor och pappor som så avgörande bidrar till en osäkerhet hos många.

– Då är det klart att det blir upprörda känslor om man som småbarnsförälder, med alla de ideal som finns och det ansvar som vilar på en att vara duktig, blir anklagad för att vara en dålig förälder som skadar sina barn, vilket man indirekt säger från båda håll.

Therése Wissö, föräldraforskare vid Göteborgs universitet, bekräftar bilden av att det är ett enormt tryck på föräldrar att göra på rätt sätt, och handla moraliskt. Men vilket som är det mest riktiga sättet, i till exempel frågan om förskoletider, är inte klart och tydligt i den forskning som finns.

– Där finns oerhört motstridiga budskap vilket ger utrymme för mycket egna tolkningar av vad som är det rätta att göra, säger hon och får medhåll av Daniel Sjödin:

– Vi lever nästan i en relativistisk tidsålder och för att motverka det måste man mobilisera en övertygelse, och när man gjort det måste man försvara den.

Att vi dessutom med hjälp av sociala medier kan jämföra oss mer med varandra spär på uppfattningarna om rätt och fel.

– För 30 år sedan var det väl kungafamiljen som visades upp en gång per år i tv i Året med kungafamiljen, när de gjorde korv och var den lyckliga familjen. I dag visar gemene man upp sitt föräldraskap nästan varje dag och här blir skillnaden mer tydlig, att vi gör olika, säger Therése Wissö.

Daniel Sjödin tycker att de som ger sig in i debatten bör tänka på att vi alla utgår från olika situationer, både barnen och andra förutsättningar skiljer sig åt. Man ska försöka låta bli att anklaga andra för att göra fel.

– Man ska tänka på att det här gör mycket skada. Att vara småbarnsförälder i dag är tillräckligt stressande, osäkert och ångestframkallande i många situationer så man kanske inte behöver höra att man är en dålig förälder, säger han. 

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning