Radion förändras, men uppdraget är detsamma

Bild: Wilfred Hildonen

Ålder förklarar en del av skillnaderna i mediebeteende, men det finns inga entydiga och svartvita fakta om vad äldre och yngre föredrar.

Yle Vega, tidigare Radio Vega, fyller 22 år i höst. Under hela sin livstid har kanalen, dess innehåll, programledare, format och i synnerhet musik väckt en engagerad och tidvis också animerad debatt.

Det stora engagemanget är fint och viktigt, och vittnar om att radion fortsättningsvis har en stor betydelse både samhälleligt och kulturellt. Också de stabila lyssnarsiffrorna bekräftar att Yle Vega spelar en stor roll i finlandssvenskarnas vardag. Det här trots att medievanorna och radions roll förändras snabbt och trots att konkurrensen om publikens tid är hårdare än någonsin tidigare.

En orsak till att radion väcker större känslor än många andra former av medier är att den är starkt bunden till både språk och identitet. Rösten är också en intim kommunikationsform – vi bjuder in programvärdarna i våra hem, skapar en relation till dem och tillbringar ofta en stor del av dygnets timmar i sällskap med radioprofilerna. I kombination med att Yle Vega är den enda svenskspråkiga kanalen för vuxna i Finland betyder det att förväntningarna är stora, liksom det ansvar som faller på Yle.

Som den senaste debatten visat skiljer sig de här förväntningarna inte bara från person till person, utan de varierar också under olika tider av dygnet och beroende på vad vi vill få ut av lyssnandet just då. Där en söker sällskap vill en annan främst bli uppdaterad eller upplyst. Där många vill välja ett mycket specifikt innehåll vid en viss tidpunkt föredrar andra en färdig dukning.

I takt med den fragmenterade mediekonsumtionen har de här förväntningarna och vanorna rört sig längre och längre från varandra och toleransen för olikheter ser ut att minska. Det här är en allt större utmaning för public service, vars uppgift är att fungera som en gemensam arena och den vägen stärka både demokratin och kulturen. Samtidigt är just det här orsaken till att fortsättningsvis upprätthålla kanaler för en bred publik, parallellt med ett allt större digitalt och mer personifierat utbud.

Splittringen har också på ett olyckligt sätt lett till att debatten i hög grad handlat om lyssnarnas ålder, och skapat motsättningar mellan innehåll för äldre och yngre. Ålder förklarar en del av skillnaderna i mediebeteende, men det finns inga entydiga och svartvita fakta om vad äldre och yngre föredrar. Flödesradio är mest populärt bland de äldre lyssnarna, men sedan vi ökade mängden direktsända program på Yle Vega lyssnar också 35–45-åringarna mer på kanalen. Yle Arenan är inte primärt de ungas plattform, vilket många tror. Arenan används i ungefär lika hög grad av yngre som av äldre lyssnare. Å andra sidan finns det både yngre och äldre som inte vill eller kan använda digitala plattformar.

Orsaken till att Yle trots det här talat mycket om unga tittare och lyssnare handlar om att vi har svårt att över huvud taget nå unga vuxna. Medan de finländare som fyllt 45 under det senaste decenniet fått ett allt starkare förhållande till Yle och använder vårt innehåll mer än någonsin har det motsatta skett bland de yngre. Det här är problematiskt både med tanke på Yles uppdrag att stärka samhället och för att alla som betalar för Yle har rätt att förvänta sig ett relevant innehåll. I vår satsning på att nå också de yngre drivs vi av samma oro som public service-bolagen i våra grannländer: Vår framtid och vårt existensberättigande handlar om att vi når ut brett. I förlängningen kan vi inte heller arbeta för att stärka demokratin om en betydande del av befolkningen inte nås.

För att kunna erbjuda relevant public service-innehåll för alla finländare har vi därför ägnat mycket tid åt att förstå hur de yngsta generationerna använder medier och hur vi kan göra nyheter och kultur på ett sätt som känns meningsfullt för alla. Strategin har på många sätt varit lyckad och lett till en större räckvidd också bland unga vuxna. Men i backspegeln ser vi att vår strävan att bli mer betydelsefulla i alla målgrupper lett till en uppfattning om att de äldre och program för de äldre lyssnarna nedprioriteras på radio och tv.

Någon sådan strategi finns inte. Vi utvecklar och skapar fortsättningsvis rikligt med innehåll för dem som vuxit upp med konventionell radio och tv, och majoriteten av de anställda på Yle arbetar med att utveckla innehållet också för dem som fyllt 45.

För just Yle Vegas del handlar utvecklingen mindre om ålder, mer om vilken form av innehåll som fungerar för olika behov. I dag är kanalen en kombination av direktsändningar med inslag och program som bandats i förväg. Mängden livesändningar har ökat för att stärka samhällsbevakningen med allt från nyheter till kultur och debatt. Yle Vega har i dag inte bara en snabbare reaktionsförmåga när någonting händer, utan också mer plats för aktuella samtal, analys och kommentarer än tidigare.

Samtidigt ser vi nu utifrån den respons vi får att de lyssnare som föredrar program kring specifika teman har svårt att hitta det. Det finns i samma utsträckning som tidigare, men det är uppenbart att vi också behöver bli tydligare med var och när det går att lyssna på till exempel Filmsnack, dokumentärer och Kvanthopp, både direkt och i efterskott på Arenan.

Svenska Yle utvecklar ständigt utbudshelheten baserat på en kombination av vår helhetsanalys av publikens vanor och behov, och vår tolkning av public service-uppdraget. Just nu ökar intresset för podcaster starkt, och följande steg ser ut att vara röststyrda innehåll som tar plats vid sidan av FM-radion och on demand-tjänster.

Allt tyder alltså på att lyssnandet kommer att vara ännu mer splittrat om några år, både då det gäller innehåll och plattformar, men vårt uppdrag består. Vår strävan är att var och en också då kan hitta innehåll som är värdefullt i vardagen, och att vi samtidigt bidrar till samhällsbygget på det sätt som Yle-lagen föreskriver.

Marit af Björkesten, direktör, Johanna Törn-Mangs, mediechef, Svenska Yle

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning