Direktsändningar ska göra Yle Vega attraktivare

Det här har ingenting med inbesparingsåtgärder att göra, utan det görs för radiolyssnarens skull, säger programchefen Kaj Backman. Bild: Yle

Radio Vega justerar namnet till Yle Vega och satsar på direktsändningar. Hur det i framtiden går med förhandsinspelade programformer som radioteater och radiodokumentärer är oklart.

Från och med den 1 september förkortar Yle Radio Vega namnet till Yle Vega och börjar satsa ännu mera på direktsända program.

Yle Radio Vegas och Yle Extrems programchef Kaj Backman uppger att förändringarna är ett svar på tidens krav och ett resultat av den kontinuerliga publikforskning som bolaget driver, också bland de finlandssvenska radiolyssnarna.

– Vi har identifierat vad vi måste stärka för att förbättra oss. Vi måste sända mera direkt, eftersom det är en av radions konkurrensfördelar jämfört med andra audiotjänster. Det är allt viktigare att radio är live och det är också det som lyssnarna förväntar sig, säger Backman.

På det här sättet vill man skapa en kanal med större reaktionsförmåga som är attraktiv för lyssnarna och kan mäta sig i den allt tuffare konkurrensen om folks tid och medieanvändning.

– Sänder vi direkt kan vi reagera snabbare på nyhetshändelser än vad vi gör i dag. Direktsändningskonceptet är bättre funtat att reagera på skeenden och utvecklingen i samhället. Det ger helt enkelt mera manöverutrymme.

På det här sättet ska också innehållet i framtiden sättas först, och anpassas till den form som passar det bäst. Förhandsproducerat innehåll kommer däremot fortsättningsvis att förekomma i direktsändningarna.

– Även om själva sändandet sker live betyder det inte att inte innehållet kan vara gjort för två veckor eller till och med för ett år sedan.

Backman förnekar att några ekonomiska orsaker skulle ligga bakom omläggningen.

– Det här har ingenting med sparåtgärder att göra, utan det görs för radiolyssnarens skull. Det är inte fråga om pengar, utan om radioinnehåll.

Också kanalens uppdrag förblir enligt honom detsamma som tidigare.

– Vårt uppdrag är att betjäna och nå de finlandssvenska radiolyssnarna som bara har två radiokanaler på sitt språk. Vår uppgift är att producera radioinnehåll som attraherar så många finlandssvenska radiolyssnare som möjligt, eftersom finlandssvenskarna har rätt att få ta del av radio på svenska.

– Kanalens uppdrag kommer inte att förändras och förblir lika brett som tidigare, vi kommer bara att genomföra uppdraget i en annan form. Vega förblir en kanal som erbjuder djupt innehåll, analyserar och stämmer till eftertanke och kontemplation, samtidigt som det också ska finnas utrymme för en lättare touche och humor.

Hur tablåerna rent konkret kommer att se ut i höst är ännu inte bestämt, utan det planeringsarbetet fortgår under våren. Det kommer också i fortsättningen att finnas tablålagt innehåll med fasta sändningstider men i vilken utsträckning och form är ännu oklart. Hur det går med de program på kanalen som i dag inte är direktsända är inte heller fastslaget.

Hur blir det till exempel med traditioner som Radioteatern och Månadens dokumentär?

– Vi har som sagt inte fattat några beslut än, men det har alltid funnits innehåll som inte kan och ska sändas live. Det dokumentära berättande ska vi självklart ha i någon form också i framtiden. Drama ska vi också ha, men hur vi gör radioteater i framtiden är inte heller bestämt, men också det hör till vårt uppdrag.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 4.11.2019 - 00.00

Mer läsning