Räddades undan krigets fasor

Barnfrakt. ​​SS Arcturus var ett av fartygen som barnen fick åka med. På bilden ska Arcturus just lämna Åbo hamn. Bild: Lehtikuva

Sverige tog hand om 70 000 finländska barn under krigen på 1940-talet. De flesta krigsbarn är tacksamma för det, men det finns också krigsbarn som är bittra över att de skickades bort.

Sverige gjorde Finland en stor tjänst då man tog emot barn under vinterkriget och fortsättningskriget och flera tusen barn räddades till livet tack vare att de evakuerades. Sanningen har ändå många sidor.

FAKTA

Finska krigsbarn

Mellan 1939 och 1945 flyttades uppskattningsvis 70 000 barn undan krigen i Finland till Sverige, en del också till Danmark.

Barnen var mellan 1 och 14 år och placerades främst i privata familjer.

Efter krigsslutet återvände största delen av barnen till Finland.

Centralförbundet för krigsbarnsföreningarna i Finland grundades i slutet av november 1997. Till förbundet hör tolv medlemsföreningar.

Mera information finns på finskakrigsbarn.se och www.sotalapset.kotisivukone.com.

– Krigsbarnen är delade i två läger, de som är glada över att ha skickats i väg och de som är bittra för att åren som krigsbarn har förstört deras förhållande till sin familj och påverkat deras liv, säger professor Henrik Meinander vid Helsingfors universitet.

Det pågår forskning i hur krigsbarnen påverkades av att skickas bort från sina föräldrar, men det är svårt att se vad som beror på vad. Henrik Meinander anser att det finns skäl att vara tacksam för barnförflyttningen.

– Det var absolut inte så många som tog skada, men man ska inte blunda för att de också finns.

De flesta av barnen som skickades till Sverige kom från fattiga familjer som drabbats hårt av kriget.

– I dag visar forskning att man inte ska skicka bort barn från deras föräldrar, men då hade man inte den forskningen till hands. De flesta barn skickades bort våren och sommaren 1944, och då var man rädd att Finlands skulle ockuperas av ryssarna och skickade bort barnen för att rädda dem.

Meinander forskar i Finlands historia och har bland andra gett ut verket Finlands historia: linjer, struktur, vändpunkter.

– Just nu finns en idé om att sammanfatta fakta till en bok om den hjälp Sverige gav Finland under kriget, säger han.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning