Rädda för ryssen

En nyhet som passerat rätt obemärkt är en eventuell ny kris under uppsegling mellan naturgasledningsbolaget Nord Stream 2 och EU-kommissionen. I bakgrunden ligger som alltid kopplingen till Ryssland, till Gazprom och till ryska ekonomiska intressen.

EU-kommissionen bad i början av juni om mandat från medlemsländerna att förhandla med Ryssland om Nord Stream 2. Kommissionen vill försäkra sig om att gasledningen, om den byggs, fungerar på ett transparent, icke-diskriminerande sätt och att de regulatoriska myndigheterna har insyn i verksamheten. Verksamheten ska dessutom vara i linje med EU:s energilagar och internationell lag.

Det här fick gasledningsbolaget att gå i taket. Det finns absolut inget skäl att förhandla med Ryssland. Ledningsbolaget följer lagar och föreskrifter i de länder som berörs. En förhandling är ren politik, inget annat och diskriminerar de bolag som är delaktiga i Nord Stream 2 heter det i bolagets svar.

Och mer än så. Att förhandla med Ryssland skapar juridisk osäkerhet där det inte finns någon och underminerar den marknadsanpassning av energimarknaden som EU-kommissionen säger sig driva. Det är helt enkelt frågan om att försöka plocka politiska poäng på ett sätt som försvårar kommersiella investeringar i infrastruktur inom EU anser bolaget i sin respons.

Alla förutsättningar för en ny politisk strid om naturgasledningen finns. EU:s energikommissionär Maroš Šefčovič som ligger bakom initiativet är slovak och kommer från ett av de länder där rysk gas inte är populär. Samtidigt har Nord Stream starka EU-länder som Tyskland bakom sitt projekt.

Att be om förhandlingsmandat med Ryssland skapar alltså inte bara en konflikt mellan EU och Nord Stream, det ger konflikten i gasfrågan inom EU nytt bränsle.

Nord Stream 2 är ett kommersiellt projekt med flera västerländska intressenter och EU kommer enligt de flesta beräkningar att behöva mera naturgas. Därför verkar det långsökt att trappa upp konflikten där man i stället borde söka kompromiss och samförstånd.

De ryska gasleveranserna till Östeuropa har inte alla gånger levt upp till ingångna avtal, och handelssanktionerna mot Ryssland är fortfarande i kraft. Men samtidigt hör de ryska gasreserverna till världens största.

Jag hade länge på mitt kylskåp en gammal skämtteckning från Dagens Nyheter. Där frågar barnet sin far: "Pappa, vad betyder svensk neutralitet?" Svaret lyder: "Att vi är rädda för ryssen.". Teckningen är kanske gammal, men genom att byta ut ord i dialogen är sanningen lika aktuell som någonsin. Vi är rädda för ryssen.

Det är kanske en önskedröm att energi skulle förena i stället för att splittra.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00