Rädda Barnen: Kriser drabbar språkliga och etniska minoriteter värst

Enligt Rädda Barnen gäller det att fästa särskild uppmärksamhet vid invandrar- och flyktingfamiljers behov i samband med krissituationer. Bild: Jeanette Östman/SPT

Kriser och hotfulla situationer i Finland drabbar barn, språkliga minoriteter och människor från andra kulturer hårdast, enligt en ny utredning som organisationen Rädda Barnen har gjort.

Till stora kriser i Finland räknas bland annat stora trafikolyckor, extrema väderfenomen, utdragna elavbrott, flyktingkrisen 2015 och den pågående coronapandemin. Enskilda våldsdåd som riktas mot barn och som diskuteras i medier kan också orsaka krissituationer.

"Barn har mycket begränsade möjligheter att påverka beslut som berör dem själva. De har också ett större behov av fysiskt och själsligt stöd än vuxna. Därför är det viktigt att beakta barnens sårbara ställning i alla kriser", säger Anna Mikkonen, expert på Rädda Barnen.

Enligt Rädda Barnen gäller det att fästa särskild uppmärksamhet vid invandrar- och flyktingfamiljers behov i samband med krissituationer. Utredningen "Barn i kriser" visar att barn och invandrarfamiljer ofta glöms bort i olika beredskapsplaner.

"Invandrar- och flyktingfamiljers barn är utsatta i kriser på grund av bristande språkkunskaper, dåliga skyddsnät och bristande kunskap om var man kan få hjälp. Flyktingar har också ofta traumatiska erfarenheter som bidrar till en rädsla för myndigheter", säger Eveliina Viitanen, sakkunnig på Rädda Barnen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning