Rädda Barnen: Barnen glöms bort i samhällsdebatten

Rädda Barnen tar ställning till samhällsdebatten som blossat upp efter sexualbrotten i Uleåborg. Bild: SPT/Mikael Sjövall

I ett ställningstagande säger Rädda Barnen att om samhällsdebatten fokuserar på flyktingpolitik glömmer man bort barnen.

Föreningens experter säger att fokus i samhällsdebatten kring sexualbrotten i Uleåborg och Helsingfors bör hållas på hur barnen skyddas.

Om samhällsdebatten stannar vid att bli en flyktingpolitisk fråga, åsidosätter man det faktum att barn utsätts för sexuellt våld. I ställningstagandet säger Rädda Barnen att det finns en risk att barnens nöd glöms bort när debatten om sexualbrotten blir en valfråga.

Man påminner också om att grooming inte är ett nytt fenomen i Finland. Redan år 2011 gjorde Rädda Barnen tillsammans med polisen en rapport om hur utbrett och problematiskt fenomenet är.

Rädda Barnen föreslår åtgärder som genast ska verkställas, bland annat mer resurser för förebyggande arbete när det gäller sexualbrott mot barn. En del av åtgärden är att utveckla barns säkerhetskunskaper på sociala medier.

En annan åtgärd som föreningen vill se är en förnyelse av sexualbrottslagstiftningen.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning