Rädda Barnen: Barnen glöms bort i samhällsdebatten

Rädda Barnen tar ställning till samhällsdebatten som blossat upp efter sexualbrotten i Uleåborg. Bild: SPT/Mikael Sjövall

I ett ställningstagande säger Rädda Barnen att om samhällsdebatten fokuserar på flyktingpolitik glömmer man bort barnen.

Föreningens experter säger att fokus i samhällsdebatten kring sexualbrotten i Uleåborg och Helsingfors bör hållas på hur barnen skyddas.

Om samhällsdebatten stannar vid att bli en flyktingpolitisk fråga, åsidosätter man det faktum att barn utsätts för sexuellt våld. I ställningstagandet säger Rädda Barnen att det finns en risk att barnens nöd glöms bort när debatten om sexualbrotten blir en valfråga.

Man påminner också om att grooming inte är ett nytt fenomen i Finland. Redan år 2011 gjorde Rädda Barnen tillsammans med polisen en rapport om hur utbrett och problematiskt fenomenet är.

Rädda Barnen föreslår åtgärder som genast ska verkställas, bland annat mer resurser för förebyggande arbete när det gäller sexualbrott mot barn. En del av åtgärden är att utveckla barns säkerhetskunskaper på sociala medier.

En annan åtgärd som föreningen vill se är en förnyelse av sexualbrottslagstiftningen.

Kim Herold: ”Motorsängen hjälper mot snarkningarna”

Musikern Kim Herold, även känd från tv-programmet Selviytyjät, har märkt att en bra säng gör det lättare att återhämta sig och att den till och med förebygger idrottsskador. 5.11.2019 - 14.22

Mer läsning