Rädda Aino Acktés villa

Acktés donationsbrev tycks inte gå att hitta på nätet, men det vore intressant att läsa stipulationerna.

Den villa på Degerö i Helsingfors, som en av Finlands främsta operadivor Aino Ackté 1929 donerade till staden, förfaller dag för dag. Fuktskadorna som uppdagades i villan 2011 har lett till användningsförbud, men Helsingfors har hittills valt att inte göra något åt denna arkitektoniska pärla, ritad av Theodor Decker och uppförd av kommerserådet Henrik Borgström 1877.

Är det kanske så att staden i sin iver att växa och bygga nytt helt glömt att bevara? Ett trähus som inte används och underhålls råkar snabbt i ett tillstånd där det enda ekonomiska alternativet blir rivning. Tjänstemännen skyller på penningbrist (Yle 9.8) och det är förståeligt att donationer som dessa enbart bokförs på kostnadssidan. Men man borde ändå alltid också beakta de omätbara, och troligen långt större kulturella och andliga intäkter som ett öppet kulturhus skänker sin omgivning. 

Före användningsförbudet hade Aino Acktés kammarfestival konserter i huset. Festivalen borde snarast få återuppta sin verksamhet i villan, och i tillägg finns mycket annat som kunde ske i detta vackra hus.

Acktés donationsbrev tycks inte gå att hitta på nätet, men det vore intressant att läsa stipulationerna. Om det är så att staden inte kan undgå sina förpliktelser är det nu dags att även Helsingforspolitikerna tar itu med denna kulturskandal, och inte lämnar allt i tjänstemännens händer.

Rabbe Sandelin, ordförande, Helsingfors svenska kulturförening

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning