Råd: Regeringen måste vara noggrannare

Statsminister Juha Sipilä. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen måste regeringen vara noggrannare i konsekvensbedömningen av nya lagar.

Rådet för bedömning av lagstiftningen, ett självständigt organ som verkar i anslutning till statsrådets kansli, efterlyser mångsidigare kompetens och tillräckligt med tid i regeringens lagberedning.

År 2017 granskade rådet 26 utkast till regeringens propositioner och bedömde att särskilt förslagens konsekvensbedömningar var slarvigt gjorda. Brister förekom oftast i bedömningarna av konsekvenser för företag, hushåll och myndigheter. Också bedömningarna av konsekvenser för medborgarnas ställning och konsekvenser för medborgarnas hälsa eller sociala situation var delvis bristfälliga.

Enligt rådet måste ministerierna reservera mer resurser för konsekvensbedömningarna för att lagstiftningens kvalitet ska bli bättre. I lagberedningen behövs i synnerhet mer ekonomisk och samhällsvetenskaplig kompetens för att skapa bättre förutsättningar för övergripande konsekvensbedömningar. Dessutom betonar rådet vikten av att det reserveras tillräckligt med tid för beredningsarbetet.

De 26 utkast som rådet för bedömning av lagstiftningen granskade under förra året utgjorde ungefär en tiondel av alla regeringspropositioner. Under året gav rådet utlåtanden om nästan alla ministeriers propositioner. Flest utlåtanden gav rådet om social- och hälsovårdsministeriets propositioner.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46