Råd: Regeringen måste vara noggrannare

Statsminister Juha Sipilä (C) säger att balansgången mellan att ha tillräckligt med tid före landskapsval, och tillräckligt med tid efter, måste hittas då vi vet när landskapslagen kan träda i kraft. Bilden är tagen i utrikesutskottet i april.Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen måste regeringen vara noggrannare i konsekvensbedömningen av nya lagar.

Rådet för bedömning av lagstiftningen, ett självständigt organ som verkar i anslutning till statsrådets kansli, efterlyser mångsidigare kompetens och tillräckligt med tid i regeringens lagberedning.

År 2017 granskade rådet 26 utkast till regeringens propositioner och bedömde att särskilt förslagens konsekvensbedömningar var slarvigt gjorda. Brister förekom oftast i bedömningarna av konsekvenser för företag, hushåll och myndigheter. Också bedömningarna av konsekvenser för medborgarnas ställning och konsekvenser för medborgarnas hälsa eller sociala situation var delvis bristfälliga.

Enligt rådet måste ministerierna reservera mer resurser för konsekvensbedömningarna för att lagstiftningens kvalitet ska bli bättre. I lagberedningen behövs i synnerhet mer ekonomisk och samhällsvetenskaplig kompetens för att skapa bättre förutsättningar för övergripande konsekvensbedömningar. Dessutom betonar rådet vikten av att det reserveras tillräckligt med tid för beredningsarbetet.

De 26 utkast som rådet för bedömning av lagstiftningen granskade under förra året utgjorde ungefär en tiondel av alla regeringspropositioner. Under året gav rådet utlåtanden om nästan alla ministeriers propositioner. Flest utlåtanden gav rådet om social- och hälsovårdsministeriets propositioner.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33