Råd: Regeringen måste vara noggrannare

Statsminister Juha Sipilä. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Enligt rådet för bedömning av lagstiftningen måste regeringen vara noggrannare i konsekvensbedömningen av nya lagar.

Rådet för bedömning av lagstiftningen, ett självständigt organ som verkar i anslutning till statsrådets kansli, efterlyser mångsidigare kompetens och tillräckligt med tid i regeringens lagberedning.

År 2017 granskade rådet 26 utkast till regeringens propositioner och bedömde att särskilt förslagens konsekvensbedömningar var slarvigt gjorda. Brister förekom oftast i bedömningarna av konsekvenser för företag, hushåll och myndigheter. Också bedömningarna av konsekvenser för medborgarnas ställning och konsekvenser för medborgarnas hälsa eller sociala situation var delvis bristfälliga.

Enligt rådet måste ministerierna reservera mer resurser för konsekvensbedömningarna för att lagstiftningens kvalitet ska bli bättre. I lagberedningen behövs i synnerhet mer ekonomisk och samhällsvetenskaplig kompetens för att skapa bättre förutsättningar för övergripande konsekvensbedömningar. Dessutom betonar rådet vikten av att det reserveras tillräckligt med tid för beredningsarbetet.

De 26 utkast som rådet för bedömning av lagstiftningen granskade under förra året utgjorde ungefär en tiondel av alla regeringspropositioner. Under året gav rådet utlåtanden om nästan alla ministeriers propositioner. Flest utlåtanden gav rådet om social- och hälsovårdsministeriets propositioner.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning