Råd för bättre lagar

Med flera lagpropositioner som har äventyrat till och med grund- och mänskliga rättigheter är det uppenbart att en förändring behövs.

Kritik mot lagberedningen förekommer allt oftare. Problemets allvar tydliggjordes senast då Justitiekansler i december beklagade sig över regeringens grundlagsstridiga lagförslag och i viss mån till och med ointresse för att rätta till brister.

Riksdagens grundlagsutskott fungerar med nuvarande praxis och tyngd inte riktigt som det borde. Det finns brister i lagstiftningsjobbet och i synnerhet då grundlagens dominerande ställning ifrågasätts eller ignoreras så är det dags att reagera.

Det har många nu också gjort. Det finns de som efterlyser en författningsdomstol. Bland dem till exempel den tidigare justitieministern Anna-Maja Henriksson (SFP). Kruxet med en författningsdomstol är att den först i efterhand kan korrigera misstag.

Advokatförbundet kom på fredagen med en fyrpunktslista över hur lagberedningen kunde förbättras. Advokaterna föreslår att Justitieministeriets lagberedningsavdelning får mer resurser och att grundlagsenligheten av lagförslag vid behov alltid kontrolleras där.

I en av punkterna föreslår man att det vid statsrådets kansli upprättas ett oberoende råd som granskar att ministeriernas lagförslag inte står i strid med grundlagen eller de mänskliga rättigheterna.

Det är ingen dum idé att använda sig av ett dylikt råd för att undvika misstag eller stoppa lagförslag som efter påskyndad politisk beslutsgång går mot grundlagen eller äventyrar de mänskliga rättigheterna. Men att all lagberedning skulle gå igenom rådets granskning förefaller onödigt.

Utgångspunkten måste vara att grundlagsutskottet sköter sin uppgift och regeringen omfattar utskottets slutsatser. Men i svåra lagberedningar eller där det är knepigt att uppnå enhällighet i grundlagsutskottet skulle ett grundlagsråds uttalande fylla en viktig roll.

Lagprövningen borde utvecklas och det här kunde vara ett sätt. Därtill bör lagberedningen få ta sin tid.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00