Räcker ett videosamtal på svenska? Så svarar partierna om vård på eget språk

Numera ger många läkare på privata sidan vård och tips per videosamtal. HBL reder ut om de politiska partierna tycker att det är ett bra sätt att garantera vård på svenska. Bild: Teemu Salonen/Lehtikuva

HBL frågar i sin valkompass hur kandidaterna ser på språk och distansservice. Är det okej om läkaren svarar i telefon eller videosamtal från en annan ort, om det i sin tur innebär att man får service på svenska? Ja, anser de allra flesta.

En majoritet av alla kandidater som svarar i HBL:s och Yles valkompass håller helt eller delvis med om att distansservice kan vara en lösning om det innebär att man får service på sitt eget språk.

Påståendet i valkompassen är: "Det är okej att en läkare eller specialist svarar per telefon eller video från en annan ort om man behöver vård på eget språk (svenska)."

De som svarar att de är av delvis samma åsikt motiverar det ofta med att videosamtal och digitala tjänster är ett bra komplement – men inte en huvudregel. Som komplement föreslås att det används i delar av välfärdsområdet där språkminoriteten är mycket liten, i ärenden som inte kräver att man träffas, eller om det finns en lämplig specialist på annan ort.

Bild: Hbl

I hela landet är Samlingspartiet, De Gröna och Rörelse Nu mest positiva till olika former av distanslösningar. "Digi- och fjärrservice kan ju ges utan att den ena behöver resa någonstans. Detta kan inte vara bara en språkfråga, utan nätverk av bästa expertis bör byggas och användas", svarar Samlingspartisten Markku Rautonen i Österbottens välfärdsområde.

Mest tveksamma kandidater finns inom SFP, och det gäller särskilt SFP i Nyland. Motiveringarna tyder på en oro för att det – i stället för ett komplement – skulle fungera som alternativ till tvåspråkig närservice.

I Östra Nylands välfärdsområde svarar var fjärde SFP-kandidat nej på frågan om det är okej med telefon- eller videosamtal för att uppfylla språkservicen. I Östra Nyland är också Samlingspartiet mer tveksamt till det – även om just Samlingspartiet hör till de mest positiva till distanstjänster i hela landet.

Sannfinländska kommentarer

Kandidaternas kommentarer i Östnyland handlar om att utgångspunkten, särskilt på orter med många svenskspråkiga, ska vara att man får närservice på svenska.

"En läkare ska nog klara båda språken", kommenterar Pia Sääski (VF).

"Utgångspunkten är att man ska få service på båda nationalspråken på alla servicepunkter i välfärdsområdet", skriver Mikko Valtonen (SDP).

Centerns Mika Seikku anser att likvärdig behandling måste vara en prioritet. "Om en får närservice och en annan ett telefonsamtal så är det ett stort problem."

Bland de östnyländska Sannfinländarna förekommer också kommentarer som är oförstående till behovet av svensk service. Kirsi Toivola (Sannf) skriver att det officiella språket för att sköta ärenden "för tydlighetens skull borde vara finska. Om de vill kan finskspråkiga ge service på svenska, men det är inte alls nödvändigt, eftersom de flesta är tvåspråkiga". Sannfinländaren Jussi Tanko kvitterar frågan med att "Kanske man först ska fråga om det går på finska."

I Österbotten är det snarast Centern som är tveksamt: 20 procent av Centerkandidaterna är delvis av annan åsikt där. I Österbotten handlar debatten också omvänt om hur man får service på finska på svenskspråkiga områden. I Västnyland svarar 22 procent av SFP-kandidaterna helt eller delvis nej, medan övriga partier är mer positiva till påståendet.

"Tycker inte det är något problem"

I Åboland, ett område med hela 27 kommuner varav en del i skärgården, är över nittio procent inom alla partier helt eller delvis av samma åsikt.

– Med tanke på att vi i samband med denna reform skapar en landskapsbaserad vårdorganisation, tycker inte jag att det är något problem med att bli betjänad av en människa som jobbar på en annan ort än jag bor, svarar Li Andersson (VF).

Carita Backas (SFP) på Kimitoön är delvis av annan åsikt, och kommenterar det med att digitala tjänster är ett komplement, och att det i grunden ska råda "jämlik vård och service på båda inhemska språken". Också Jaana Shelby (KD) funderar på skärgården. "Om vi tänker på en äldre svenskspråkig i skärgården – har denne dator och tillräcklig nätförbindelse? Hör man tillräckligt bra per telefon? Bara i begränsade fall kan det fungera, men klienten ska ha en möjlighet att träffa en läkare eller specialist öga mot öga då man vill."

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning