Quiz: Vad vet du om påven?

Bild: ANGELO CARCONI

I dag besöker påve Franciskus Sverige. Vad kan du om påveämbetet och den katolska kyrkan? Testa här!

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46