Quiz: Från Kyroboas till Lurens – vad vet du om sommarteatrar?

För att svara rätt på frågorna hjälper det om man har nött teaterbänk på många finlandssvenska orter. Bild: SPT/Drefer

Juni och juli är sommarteatrarnas högsäsong. Har du koll på dem?

Det kan du ta reda på genom att göra Jesper von Hertzens tio frågor.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46