Pyhäjoki ser inte en kopek

Finland har som första land byggt slutförvaring för radioaktivt avfall. Jag ser det som ansvarstagande.