Putin: Fantastiskt med nya ryska vapen

Bild: Yuri Kadobnov

Med orden "det är helt enkelt fantastiskt" framhöll Rysslands president Vladimir Putin landets många och stora satsningar på militär modernisering under sitt årliga tal i överhuset.För den ryska regimen har militär styrka fått en allt viktigare symbolik, säger experten Fredrik Westerlund.

Att Rysslands försvarsmakt är omfattande ifrågasätter ingen, men landets militär har också beskrivits som omodern och ineffektiv. Så är det inte längre, invänder Putin.

– Andelen moderna vapen i de väpnade styrkorna har ökat 3,7 gånger, sade han i talet till federationsrådet, parlamentets överhus.

Bred definition

Fredrik Westerlund, forskningsledare och säkerhetspolitisk analytiker vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI säger att Putins uttalande kan bedömas som rimligt, men att definitionen av "modern" inte är huggen i sten:

– Den ryska definitionen av "modern" verkar syfta på nytillverkat eller moderniserat under de senaste tio åren till en nivå som är jämförbar med andra länders införda vapensystem. Det kan vara gammal utrustning som har moderniserats, det kan vara nytillverkning av gamla system också, och så är det förstås tillverkning av helt nya system.

Laservapen och ubåtar

I sitt tal nämnde Vladimir Putin också många exempel på hypermodern hårdvara under utveckling, såsom laservapen och nya snabba ubåtar. Tonvikten på det militära – Putin ägnade en dryg timme av sitt tal åt försvarsmakten – har starkt politiskt symbolvärde, enligt Westerlund.

– I det ryska narrativet, som också Putinregimen aktivt har förmedlat till sin befolkning och även till omvärlden för den som har lyssnat, så finns det en överhängande risk för militära konflikter. Från den ryska statsledningens sida har man flera gånger hävdat att militär makt blir allt viktigare i internationell politik, säger han.

– Den politiska ledningen odlar också en bild av Ryssland som utsatt och hotat, vilket gynnar regimens ställning så länge man kan leverera lösningen på det hela – nämligen att göra Ryssland så starkt att man kan stå emot trycket från omvärlden. Under Putins första tid vid makten kunde man i stället peka på en snabbt växande ekonomi. Det kan man inte längre göra. Så i relation till andra ryska maktmedel har det militära fått en större tyngd för att hävda Ryssland stormaktsställning och säkra nationens överlevnad.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning