PTT: Ovanligt kraftig ekonomisk tillväxt – statsskulden minskar i relation till bnp

Tillväxten inom industrin begränsas av brist på mikrochip, medan servicebranschen har problem med arbetskraftsbrist. Överlag växer ändå ekonomin i ovanligt snabbt. Bild: Mikael Piippo/SPT

Besparingar, ökad sysselsättning och högre löner har fått konsumtionen att skjuta i höjden.

Finlands ekonomi växer ovanligt snabbt, skriver forskningsinstitutet Pellervon tutkimus (PTT) i ett pressmeddelande. I år förväntas Finlands bruttonationalprodukt öka med 3,7 procent och nästa år med 4 procent.

Enligt prognoschef Janne Huovari kunde situationen ändå vara ännu bättre.

"Servicebranschens tillväxt begränsas av arbetskraftsbrist. Industrin har i sin tur problem med brist på mikrochip", säger Huovari i pressmeddelandet.

Nu ökar framför allt konsumtionen tack vare bättre sysselsättning, löneförhöjningar och de inbesparingar som har gjorts under pandemin. PTT varnar ändå för att Finlands konkurrenskraft kan försämras om lönerna stiger snabbare än i konkurrerande länder, vilket kan leda till problem för bland annat exporten. Lönerna verkar ändå stiga också på andra håll.

Finlands statsskuld har ökat snabbt under pandemin, men tack vare tillväxten kommer statens underskott att minska. Samtidigt förväntas skulden i relation till bnp minska från 69,5 procent till 66 procent år 2022.

Enligt forskningsinstitutet är det motiverat att fortsätta med måttligt stimulerande finanspolitik nästa år, eftersom produktionen ligger under sin fulla potential. Samtidigt behövs också pengar inom vård och utbildning för återhämtningen efter pandemin. Enligt PTT får de utökade statsfinanserna ändå inte bli ett "permanent undantag".

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning