Psykoterapeut: Var direkt om du misstänker otrohet

Otrohet kan drabba vem som helst och sker i alla sorters relationer – inte bara heterosexuella. – Män behöver närhet på samma sätt som kvinnor, säger psykoterapeut Liisa Halonen. Bild: Mostphoto / Andrey Popov

Det är fortfarande inte många par som söker ersättning för parterapi i Finland – men antalet ökar, visar statistik från Folkpensionsanstalten. I allmänhet är otrohet en av orsakerna som många par söker hjälp för. Men det är bara ett symtom, menar psykoterapeut Liisa Halonen.

– Du märker det på att partnern är tystlåten, frånvarande och att du inte vet var hen har varit. Ofta anar du det långt innan du väljer att konfrontera, om du över huvud taget tar den konflikten, säger psykoterapeut Liisa Halonen.

Det finns olika sorters otrohet, enligt Halonen. Att man vill söka sig utåt för att man förälskat sig i någon ny, eller att man känner sig åsidosatt i det nuvarande förhållandet. Och så finns det "patologiska bedragare", som Halonen kallar dem.

Patologiska bedragare har ett behov av att erövra och bli beundrade. Ett mönster som Halonen lagt märke till är att relationen till mamman under uppväxten är en bidragande orsak till den återkommande otrogenheten.

– Det är viktigt att män tar livet i egna händer. En del som är patologiskt otrogna har haft problem med att differentieras från sin mamma när man växt upp. Inte kanske kunnat säga åt henne att man inte längre är 'hennes lilla pojke', och i stället försökt göra motstånd i parrelationen genom att vara otrogen.

1. Vad är det som du får med den andra personen, som du inte får i din parrelation?

2. Vilka egenskaper upplever du att du har i den andra relationen?

3. Hur förhindrar du själv att visa dessa egenskaper i din parrelation?

Den som bedrar saknar ofta något och vill ha en förändring i sin parrelation – men är oförmögen att göra något åt saken.

– Det är viktigt att bedragaren förstår sin del i det hela och varför hen bedrar.

Halonen tror inte på att otrohet kan ske av misstag. Otrohet är oftast ett symtom på missnöje i relationen.

– Har du varit otrogen är det ändå på ditt ansvar.

Det händer att klienter berättar att otroheten har pågått länge – och att den som bedragits vetat om det och eventuellt tagit ut sveket på sig själv på olika sätt.

– Men självrannsakan är viktigt och att fråga sig själv; varför har jag stått ut och godkänt detta för mig själv, har jag kanske problem med min egen självkänsla eller att sätta gränser?

FPA erbjuder stöd för parterapi

Folkpensionsanstalten erbjuder sedan 2011 ersättning för parterapi. Antalet par som fått ersättning har ökat sedan dess – i fjol var det 180 par som fick ersättning för parterapi. För fem år sedan var det bara 40 par.

– Det är inte alls lika vanligt med parterapi som individuell terapi. Jag hoppas att fler skulle vilja utnyttja par-, grupp-, eller familjeterapi, säger sakkunnigläkare Tanja Laukkala vid FPA.

I år ersätter FPA åtminstone 64 euro per timme eller 96 euro för 1,5 timme terapitid – allt över det får man betala för själv.

Ersättning får du enligt FPA:s kriterier om din arbets- eller studieförmåga hotas på grund av psykisk störning, om du efter att den psykiska störningen konstaterats har fått lämplig behandling i minst tre månader, eller om psykiater bedömer att rehabiliterande psykoterapi behövs för att stödja eller förbättra din arbets- eller studieförmåga.

– Nu mera är det inte lika tabubelagt att söka hjälp för problem i förhållandet. Man pratar mera om det, vilket är bra, säger Halonen.

Enligt henne är det vanligare med enskilda otrohetsfall än återkommande affärer. Forskning visar att många relationer krisar när barnen är små och föräldrarna kanske inte når fram till varandra utanför föräldraskapet. Då är också otrohet vanligt.

Det finns de som säger att män bedrar oftare än kvinnor på grund av att de behöver ha sex oftare.

– Det handlar i båda fallen om att söka det man saknar i det nuvarande förhållandet på annat håll. Män behöver närhet på samma sätt som kvinnor – inte bara sex.

Nästan 90 procent av dem som ringer Halonen för att få hjälp i relationen är män.

"Går att överkomma"

Många människor söker kärlek, förälskelse eller säkerhet. Problemen uppstår när man inte tar tag i det som skaver med varandra. Många par som Halonen behandlar har klarat sig igenom otrohetsaffärer. Men då gäller det att ta tjuren vid hornen och erkänna att något i förhållandet har gått fel.

– Att bli bedragen lämnar ett stort sår i en människa. Men någonting som man skadat tillsammans kan man också bota tillsammans.

Att prata om det betyder däremot inte att man ska gå igenom varenda detalj av otroheten. Det kan ha motsatt effekt att berätta detaljerat om var, när och hur det hela hände. Huvudsaken är att paret diskuterar vad som hänt och, om de vill fortsätta, på vilket sätt de ska föra relationen framåt.

– Men inte ens det hjälper alltid. Du måste bestämma på förhand om du vill bygga upp förhållandet igen eller inte.

Till den som misstänker otrohet i sin relation säger Halonen tydligt att öppenhet och ärlighet är det bästa:

– För guds skull, ta upp det direkt med din partner. Säg att 'kan hända att jag bara är svartsjuk, men jag är rädd att du bedrar mig'.

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning