Psykolog: Gör upp en handlingsplan och lita på vården

– Det är viktigt att folk litar på att det som görs är rätt och ändamålsenligt, för också individerna har ett stort ansvar nu, säger psykologen Ferdinand Garoff. Bild: Niklas Tallqvist

Om pulsen slår i taket så fort det kliar lite i halsen kan det löna sig att göra upp en handlingsplan att luta sig emot, säger psykologen Ferdinand Garoff, som själv åkte till Sierra Leone under ebolaepidemin 2014.

Då coronapandemin höjer stressnivån kan det hända att man blir extra känslig för symtom och känningar, och de kan för sin del bidra till att höja stressnivån. Då kan det vara bra att ta sig "worry tim...