Psykedelika-konferens ordnas vid Åbo Akademi – Forskare: Kan minska mänskligt lidande

Psykedelika, alltså substanser som exempelvis psilocybin, LSD och meskalin, är föremål för en konferens i Axelia vid Åbo Akademi om en dryg vecka. Psykedelika påverkar det centrala nervsystemet och ger upphov till förändringar i medvetandetillstånd, tanke, perception och känslor. Bild: Mikael Piippo/SPT

En tvärvetenskaplig konferens i Åbo ska sammanföra bland annat psykologer, läkare, filosofer och konstnärer för att diskutera psykedelisk forskning och vilken roll psykedeliska substanser kan ha till exempel i behandlingen av psykiska problem.

Vilken hjälp kan man ha av psykedeliska substanser när man behandlar depression?

Det är en av frågorna som Åbo Akademi och Föreningen för Psykedelisk Forskning i Finland diskuterar vid den tvärvetenskapliga konferensen Psykedeelit 2021 i Åbo den 18–19 november.

Arrangörerna konstaterar att forskningen på området har upplevt en renässans den senaste tiden. Centra för psykedelisk forskning har grundats till exempel vid Imperial College i London och Johns Hopkins-universitetet i Baltimore i USA.

Medvetandeforskaren Jussi Jylkkä, docent i psykologi vid Åbo Akademi, konstaterar att psykedeliska substanser skiljer sig från andra läkemedel inom psykiatrin genom att de psykedeliska substansernas effekt verkar vara kopplad till den mystiska upplevelse de ger.

Deras effekt bygger alltså på förändringen i medvetande och världsbild och inte enbart på fysiologiska processer.

Studier på människor planeras

Jylkkä säger att det viktigaste skälet till att studera psykedelika och i synnerhet psykedelika-assisterad terapi är deras potential för att minska mänskligt lidande.

"Effekten av traditionella behandlingsformer för depression är anspråkslös och nyare forskning tyder på att psykedelika-assisterad forskning kunde vara betydligt mer effektiv", säger Jylkkä i ett pressmeddelande.

Arrangörerna konstaterar att det redan bedrivs mycket psykedelisk forskning ute i världen och att situationen ser lovande ut även i Finland.

I Finland studeras psykedelika bland annat ur ett filosofiskt, sociologiskt och teologiskt perspektiv, säger Samuli Kangaslampi, forskare i mentalhälsopsykologi och ordförande för Föreningen för Psykedelisk Forskning i Finland.

"Dessutom har det utförts empiriska undersökningar som grundar sig på intervjuer, enkäter och befintliga material. Såvitt jag vet har någon experimentell forskning som involverar människor ännu inte startat i Finland, men flera studier planeras. Forskning om psykedelikans effekter hos gnagare bedrivs redan nu även i Finland", säger Kangaslampi.

Uppges vara den första vetenskapliga konferensen för psykedelisk forskning i Finland.

Ordnas i Axelia vid Åbo Akademi i Åbo den 18–19.11.

Konferensen närmar sig psykedelika bland annat ett filosofiskt, psykologiskt, medicinskt, sociologiskt, antropologiskt och teologiskt perspektiv.

Programmet, som huvudsakligen är på finska, hittas på psyty.fi/psykedeelit2021.

Det är fortfarande möjligt att anmäla sig för att delta på distans.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning