Pseudoreligioner behöver hotbilder

I mars i fjol drabbades den peruanska staden Trujillo av en översvämmning på grund av klimatfenomenet El Nino. De tre senaste åren har varit jordens hetaste, meddelade FN:s väderbyrå den 18 januari i år.Bild: Lehtikuva/AFP/Celso Roldan

Glada pojkar ska förvandlas till ängsliga tanter.

Trots det föraktfulla invektivet "klimatprofet från Åbo" (Mikael Pihlström, HBL 18.2.) vill jag framhålla att perioden 1850–1880 som startpunkt på den av människan åstadkomna klimatuppvärmningen är vilseledande. Den så kallade lilla istiden kulminerade på 1860-talet varvid cirka 200 000 finländare dog av svält eller svältrelaterade sjukdomar i det dödligt kalla klimatet.

Om man i en växthusdiskussion anger en global uppvärmning på 1,2 grader från lilla istidens kulminationsperiod måste man uppskatta hur stor del av denna uppvärmning som varit naturlig och hur stor del som berott på människans koldioxidutsläpp. Noggrannheten med vilken man kan uppskatta en så flummig storhet som den globala medeltemperaturen för 150 år sedan borde även anges.

Avsikten med min insändare (HBL 10.2) var dock inte främst att ifrågasätta koldioxidrelaterad uppvärmning utan att kritisera den dagliga skrämselpropagandan om att extrema oväder skulle ha blivit vanligare. Klimatalarmismen behöver precis som alla andra pseudoreligioner konkreta hotbilder för sin ångestskapande kamp om våra själar. Glada pojkar ska förvandlas till ängsliga tanter.

Extrema väderhändelsers koppling till människans koldioxidutsläpp baserar sig så vitt jag kan förstå i huvudsak på okvantifierade spekulationer.

Jarl Ahlbeck teknologie doktor, docent, Åbo

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00