Pscht! Nu finns bastun på Unescos lista över immateriellt kulturarv

Bild: Evy Nicksröm/HBL-arkiv

Bastuns livskraft är på topp: enligt Museiverkets uppgifter badar nästan 90 procent av finländarna bastu en gång i veckan och antalet bastur uppgår till cirka 3,2 miljoner. Nu har bastutraditionen också fått internationell status.

Sedan Finland år 2013 ratificerade Unescos konvention om tryggande av det immateriella kulturarvet har man samlat förslag på levande kulturarv i Finland som bör uppmärksammas. Museiverket ansvarar för verkställandet av avtalet i Finland.

Bastutraditionen var föremål för Finlands första ansökan till att upptas i den internationella förteckningen över immateriellt kulturarv, som gjordes 2019 och nu har godkänts av en mellanstatlig kommitté bestående av 24 länder.

– Listor över immateriellt kulturarv är måhända det mest synliga i vårt arbetsfält, men kärnan är ändå den internationella konventionen där Finland förbundit sig till att skydda och respektera sitt immateriella kulturarv samt utöka medvetenheten om dess betydelse, sade Leena Marsio, specialsakkunnig på Museiverket, i en intervju för HBL sommaren 2019.

Arbetet för att främja det levande kulturarvet utgår från samfunden själva, de som för traditionen vidare. I bastutraditionens fall är ansökan gjord av Finska bastusällskapet och en rad andra bastuaktörer.

Museiverket har i december beviljat verksamhetsbidrag för deras nätverk Bastukretsen och meddelar också att man förbereder rättsligt skydd för tre offentliga bastur: Kotiharju-bastun och Arla-bastun i Helsingfors samt Rajaportti-bastun i Tammerfors.

Den andra finländska ansökan som skickats in till Unescos katalog för immateriellt kulturarv gäller fiolspelstraditionen i Kaustby och beslut om den väntas nästa år. I Unescos förteckningar över immateriellt kulturarv ingår hundratals fenomen från Tadzjikistans broderikultur till reggae.

Museiverket upprätthåller också en nationell lista över kulturarv som kompletteras regelbundet och omfattar levande kulturarv av alla de slag, från menuetten i Finlands svenskbygder till seden att besöka begravningsplatser på julafton.

Läs också:

Vid vilken temperatur är bastubadandet mest njutbart? – Specialistläkare svarar på frågor

Bastun återvänder till Norge – Cityfolket njuter av sällskapsbastu i Oslo

Flest nationaliteter i samma bastu – Finland återtar rekord

Juristen svarar: Vad händer med släktens gemensamma bastu?

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning