Prydliga jordhögar i monoton presentation

Soil Matters erbjuder besökaren mycket fakta om jorden som material och hur den brukas med utgångspunkt i formgivning. Vill man som svenskspråkig ta del av denna information blir det svårt då varken texterna på utställningen eller Designmuseets webbplats finns på svenska. Bild: Tzuyu Chen

I Soil Matters förenas discipliner för att lyfta fram hur människan använder sig av jordmånen och samtidigt bidrar till dess förändring. Det fyndiga utställningsnamnet och tidsenliga konceptet till trots är det en ojämn sammansättning som visas på Designmuseet.

Vetenskap och konst som fenomen har alltid relaterat till varandra då båda i grund och botten är skapade av människan som sätt att undersöka, dokumentera och förstå världen. Exempelvis under renässans...