PRS strök drygt 3 600 företag ur handelsregistret

Patent- och registerstyrelsen strök över 3 600 aktiebolag och andelslag ur handelsregistret. Bild: Pixabay

Företag som inte lämnat in sitt bokslut inom utsatt tid har strukits ur handelsregistret, meddelar Patent- och registerstyrelsen.

Över 3 600 aktiebolag och andelslag som inte lämnat in sitt bokslut har strukits ur handelsregistret.

I de aktuella fallen hade det gått över ett år sedan räkenskapsperioden slutade. De avregistrerade företagen lämnade inte in sina bokslutsuppgifter trots uppmaningar från Patent- och registerstyrelsen.

Avregistrering ur handelsregistret innebär att ett företag inte längre kan bedriva företagsverksamhet.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning