Provisoriska helveten

När Wolfgang Hilbig höjer sig över spritångorna är han en kraftfull gestaltare, så som i avsnitten från en alkoholistklinik i väst i romanens början och en fabrik i öst i slutet, två symmetriskt placerade helvetesskildringar. Bild: Per Kandin

Wolfgang Hilbigs roman var en spottloska i ansiktet på alla drömmar om en harmonisk återförening efter murens fall och väckte stor uppmärksamhet när den utkom i Tyskland.

I november är det trettio år sedan die Wende, Berlinmurens fall som ledde till att staten DDR upphörde. Integrationen av de fem nya förbundsländerna har inte varit någon särskilt snygg historia och de...