Provisor jämför regleringen med pyramidspel

Vi har en konstgjord flaskhals, anser provisorn Pekka Leinonen som protesterar mot det nuvarande apoteksmonopolet där antalet apotek är hårt reglerat. Leinonen driver i dag hälsoaffären Pharmart och räknar med att regleringen framöver ska slopas. På bilden Leinonen och Roosa Björn som arbetar i hälsoaffären. Bild: Cata Portin

Provisor Pekka Leinonen hör till motståndarna av den nuvarande apoteksregleringen. Han räknar med att det bara är en tidsfråga innan lagen kommer att luckras upp och driver en hälsokostbutik i en affärslokal som tidigare fungerade som riktigt apotek.

Affären ser ut som ett apotek. Det gröna lysande korset på ytterväggen antyder att så är fallet, likaså sortimentet i hyllorna: pillerburkar, salvor, förbandsmaterial och kosmetika i prydliga rader. Men de egentliga läkemedlen lyser med sin frånvaro eftersom företagaren och provisorn Pekka Leinonen saknar apotekartillstånd. Leinonen hör till den unga generation av provisorer som hoppas att apoteksmonopolet ska gå i graven.

Hälsokostaffären Pharmart med tillhörande webbhandel har tre delägare som 2016 skred till verket och grundade bolaget.

– Vi som har investerat i företaget utgår ifrån att den nuvarande regleringen kommer att upphöra eller förändras. En möjlighet är att Finland går in för den svenska modellen där vem som helst får äga ett apotek förutsatt att det finns branschfolk som jobbar i apoteket.

Leinonen är utbildad provisor men saknar apotekartillstånd vilket i dag är en förutsättning för att få driva ett apotek.

Bolaget Pharmart är inte det enda som vädrar morgonluft. Nyligen slog affärskedjan Hehku som ägs av läkemedelsdistributören Oriola och detaljhandelkedjan Kesko, upp sina första affärer och även Hehku har meddelat att avsikten är att börja sälja läkemedel om lagstiftningen ändras. I Sverige har Oriola-koncernen redan en rikstäckande apotekskedja, Kronans Apotek med över 300 apotek.

"Invånarna lider"

Pekka Leinonen skräder inte orden när det kommer till det nuvarande reglerade systemet.

– Mest lider invånarna. Regleringen drabbar folk som bor i Helsingfors där systemet har inneburit att gamla etablerade apotek plötsligt har flyttas till andra områden, säger Leinonen och syftar på faktumet att Helsingfors som en följd av regleringen är indelat i apoteksområden som dikterar hur många apotek som får finnas i en viss del av staden.

I affärslokalen där hälsoaffären Pharmart i dag verkar, fungerade för ett par år sedan ett riktigt apotek, Busholmens apotek, som uppstod då apoteket vid Salutorget blev tvunget att söka sig till nya lokaler som en följd av att fastigheten vid Salutorget skulle byggas om. Den dåvarande Busholmsapotekaren valde dock att flytta från Helsingfors. Följande provisor som tog över apoteksrättigheterna lade ner apoteket på Busholmen och flyttade apoteket inom samma apoteksområde till Gräsviken där det redan fanns ett apotek sedan tidigare. Som en följd av regleringen blev Busholmen utan apotek, medan Gräsviken nu har två apotek 100 meter från varandra.

Hoppas på lagändring. Provisorn Pekka Leinonen i hälsoaffären Pharmart hoppas att apoteksmonopolet skrotas. Om och när så sker omvandlas hälsoaffären till ett riktigt apotek. På bilden Leinonen och försäljaren Roosa Björn. Bild: Cata Portin

Leinonen anser att det är galet att det i en universitetsstad som Helsingfors som utbildar provisorer, har gott om kunder, affärslokaler och behörig personal, inte är möjligt att starta nya apotek.

– Vi har en konstgjord flaskhals och det väcker frågor.

Pekka Leinonen har sökt apotekstillstånd ungefär tio gånger i Helsinfors i samband med att det blivit platser lediga då gamla apotekare har gått i pension eller flyttat bort. Hittills har det inte gått vägen.

Apotekarförbundet och Social- och hälsovårdsministeriet motiverar gallringen då nya apotekare väljs ut med att systemet garanterar erfarna apotekare vilket behövs för att trygga läkemedelssäkerheten och tillgången till mediciner.

Leinonen håller inte med:

– En persons förmåga att driva ett apotek förbättras inte av att han eller hon först är anställd av någon annan i 10-20 års tid.

Flytt till landet

I dag är provisorer som vill få apotekarrättigheter i praktiken tvungna att börja sin bana ute på landsbygden där det är lättare att komma över ett apotekartillstånd eftersom konkurrensen inte är lika hård.

– Jag har tre barn som går i skola i Helsingfors och har därför inte möjlighet att flytta till landet för att bli apotekare. Hellre väntar jag ett par år på att politikerna ska ändra sig.

Leinonen jämför det nuvarande reglerade systemet med ett pyramidspel. För att en person, apotekaren, ska kunna tjäna pengar, måste de andra personerna i pyramiden, de anställda provisorerna, förlora pengar.

– De unga provisorerna betalar apotekarnas goda förtjänster genom att de själva har dåliga inkomster och kompenseras senare i livet om de lyckas komma över ett apotekartillstånd.

Fimeas beslut att grunda sex nya apotek i Esbo har stött på patrull efter att de etablerade apotekarna i Esbo överklagade beslutet.

– Esboapotekarnas besvär urholkar tilltron till det nuvarande systemet som har motiverats med att monopolet behövs för att trygga läkemedelstillgången i glesbygden eller säkerheten. Nu ser vi att det är struntprat och att det hela handlar om ren och skär intressebevakning med myndigheternas hjälp.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning