Proposition: Kanta-tjänsterna utvidgas

Kanta-tjänsterna ska också börja innehålla uppgifter om välbefinnande inom socialvården. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Kanta-tjänsterna ska också börja innehålla uppgifter om välbefinnande inom socialvården.

En ny lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården håller på att beredas. Det skriver Social- och hälsovårdsministeriet i ett pressmeddelande.

Beredningen handlar om den så kallade klientuppgiftslagen. Tanken är att det riksomfattande klientdatalagret för social- och hälsovården ska utvidgas så att det förutom patientuppgifter inom hälso- och sjukvården också lagrar klientuppgifter och uppgifter om välbefinnande inom socialvården.

Uppgifter om välbefinnande kan redan nu till viss del lagras bland de egna uppgifterna i Kanta. I framtiden ska uppgifterna också kunna användas av en yrkesutbildad person som stöd i vården om patienten gett sitt samtycke.

I lagförslaget ingår även en skyldighet för alla tjänstetillhandahållare att börja använda sig av de riksomfattande systemtjänsterna. På det sättet förenklas utbytet av information mellan de tjänstetillhandahållare som fått eller har rätt att använda uppgifterna.

En tjänstetillhandahållare kan vara en tjänsteanordnare, tjänsteproducent eller servicegivare.

Lagförslaget var på remiss mellan november 2019 och februari i år. Förslaget ska behandlas i september.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning