Promenera – och lev längre

Att promenera minskar risken för att dö i hjärt-kärlsjukdom. Vinsten med så kallad vardagsmotion är antagligen större än vad man hittills trott, visar forskning. Bild: Grøtt Wivestad Vegard

De hälsomässiga vinsterna med att bara röra sig lite grann – som att gå, stå eller utföra vanliga hushållsysslor – är troligen större än vad man hittills trott. Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom minskar drastiskt.

Det finns en uppsjö av forskning som visar att fysisk träning är bra för kroppen. Risken för kroniska sjukdomar minskar. Vi mår bättre och lever längre, helt enkelt.

Men hur mycket behöver man träna? Rådet är att man bör röra sig minst 30 minuter per dag, även om det – egentligen – inte finns någon "magisk gräns". All motion är bra. Ju mer, desto bättre.

Nu kan forskare vid Karolinska institutet i Sverige visa att nyttan med motion i det lilla formatet, så kallad vardagsmotion, antagligen är betydligt större än vad man hittills trott. Risken att dö i hjärt-kärlsjukdom, som hjärtinfarkt eller stroke, minskar väsentligt.

Objektivt

Forskarna analyserade hur olika nivåer av fysisk aktivitet hos 1 200 personer från hela Sverige påverkade dödligheten 15 år senare. Data hämtades från den så kallade ABC-studien där deltagarnas aktivitetsnivå mättes med hjälp av en rörelsemätare.

"Det här är en unik studie eftersom vi har kunnat följa ett stort antal personer med objektivt mätt fysisk aktivitet i upp till 15 år", säger Maria Hagströmer, lektor vid Karolinska institutet och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Beräkningarna visar att genom att ersätta en halvtimmes stillasittande om dagen med fysisk aktivitet av låg intensitet minskar risken att dö i hjärt-kärlsjukdom med 24 procent. Denna lågintensiva träning kan bestå av så enkla saker som att gå, stå eller utföra vanliga hushållssysslor. Om denna halvtimme i stället består av måttlig till intensiv träning visar beräkningarna att risken minskar med hela 77 procent.

Dödligt stillasittande

I den aktuella studien, som publiceras i tidskriften Clinical Epidemiology, justerade forskarna resultaten för en rad andra faktorer som kan ha påverkat sambanden, såsom ålder, kön, rökning och utbildningsnivå.

"Vi har även i en tidigare studie visat att personer som sitter stilla i sammanlagt tio timmar per dag har 2,5 gånger högre risk att dö i förtid, jämfört med personer som sitter sammanlagt mindre än 6,5 timmar per dag", säger studiens försteförfattare, Ing-Marie Dohrn, i en kommentar.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning