Prologen till de blodigare åren

Bild: XX

Två viktiga, finlandssvenska, historiska arbeten har utkommit inför höstens boksäsong. Bägge bearbetar det stora dramat om Finlands olycksår från panslavismens attacker mot autonomin till det segerrusiga vita Finlands övergrepp mot den besegrade röda parten i inbördeskriget.