Prokofjev, en sällsynt begåvning från tidiga år

Dima Slobodeniouk har en nära relation till Sergej Prokofjevs musik. Med Sinfonia Lahti är musicerandet på hög nivå. Bild: Tor Wennström/HBL-arkiv

Dima Slobodeniouk ger prov på såväl tidig som sen produktion på plattan med Sinfonia Lahti.

Sergej Prokofjevs (1891–1953) stilistiska utveckling är spännande och inte helt lätt analyserbar. Det går problemfritt att skönja en utvecklingslinje från den dådkraftige unge rebellen, som efte...