”Projektledningen visste redan på våren att banan inte kan öppnas”

Västmetrons start har flera gånger senarelagts. Den färskaste datumförskjutningen betecknas allmänt som katastrofal. Bild: Vesa Moilanen

Tjänstemännen i Helsingfors och Esbo visste tidigt på våren att det inte blir någon metroinvigning i augusti, säger källor till HBL.

Redan i början av året diskuterade västmetrons projektledning en lista med närmare 60 punkter som bör åtgärdas innan västmetrons start. Många av felmeddelandena viftades bort och i april godkände fullmäktige i Helsingfors ytterligare ett stort tilläggsanslag för metrobygget. Vd:n för Västmetrobolaget Matti Kokkinen försäkrade att banan öppnar som planerat i augusti 2016.

Det gör den inte.

Den sorgliga nyheten kablades ut den 10 juni, 66 dagar före invigningen.

– Det var redan på våren klart att festen måste annulleras, säger till HBL källor som rasar över informationsgången.

Särskilt lurade känner sig de förtroendevalda som litat på projektledningens löften, i direktionen för Helsingfors stads trafikverk HST och politikerna som är medlemmar i styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT.

Också tvisterna mörkades

Enligt Yle och tidningen Rakentaja krävs Västmetrobolaget på sammanlagt 10 miljoner euro av tre leverantörer: Destia vill ha cirka 3 miljoner, YIT Rakennus cirka 5 miljoner och A-Insinöörit Suunnittelu cirka 2 miljoner för det som de gemensamt kallar för dålig planering och projektledning. Västmetrobolaget förnekar anklagelserna och har också lämnat in ett genkäromål mot bolagen.

Politiker som borde ha insyn säger till HBL att de är förbluffade. De visste inget om tvisterna som småkokat i Esbo.

Beslutsfattarna har åtminstone varit konsekventa när de under åren chockats av metronyheter, visar en genomgång av HBL:s arkiv.

Västmetrobolaget är ett aktiebolag som ägs av Esbo (85 procent) och Helsingfors (15 procent).

21.5.2008 Stadsfullmäktige i Helsingfors godkänner projektplanen för västmetron. Kostnad 713,6 miljoner euro. Av detta är Helsingfors andel 144,3 miljoner euro.

12.3.2014 Stadsfullmäktige beviljar ett tilläggsanslag på 30 miljoner euro. Nu beräknas västmetron kosta 979 000 000 euro. Helsingfors andel har stigit till 279,1 miljoner euro.

27.4.2016 Västmetron har blivit dyrare igen. Nu beräknas banan kosta 1 088 000 000 euro, det vill säga över en miljard euro. Helsingfors andel har stigit till 325,1 miljoner euro.

När stadsfullmäktige i Helsingfors i slutet av april diskuterade ett nytt tilläggsanslag på 20 miljoner euro var det blott 110 dagar till det som skulle vara västmetrons start den 15 augusti.

Aktiebolag inklusive de bolag som ägs av kommunen omfattas inte av offentlighetslagen.

Västmetron diskuterades redan på 1960-talet

Tanken på en metro till Esbo är ingalunda ny. Det fanns planer på en västmetro redan innan stadsfullmäktige i Helsingfors hade tagit beslutet att bygga en metro i Helsingfors.

Beslutsfattarna i huvudstadsregionen blev intresserade av metron då det i en konsultundersökning i slutet av 1960-talet konstaterades att trafikmängderna kommer att växa kraftigt i framtiden. I planen föreslogs två metrolinjer av vilka den ena gick ända till Esbo.

Helsingfors godkände metroplanerna, men även om man också i Esbo diskuterade saken i början av 1970-talet begravdes projektet.

Sedan gick det över 20 år innan stadsfullmäktige i Esbo gav grönt ljus för att inleda planeringen av metron år 1998. År 2001 beslöt man jämföra en tunnelmetro via Kägeludden och Otnäs med spårvagns- och bussalternativ. År 2003 beslöt man göra en miljökonsekvensbedömning av alternativen och den blev klar 2005.

I Helsingfors började metron köra den 1 juni 1982. Passagerarmängderna har ökat sedan 1991 och olika undersökningar bland dem som utnyttjar kollektivtrafiken visar att passagerarna är nöjdast med metron. Undersökningarna visar också att det i huvudstadsregionen finns ett brett stöd för en utbyggnad av metron västerut.

MAJ 2008

Stadsfullmäktige i Esbo godkänner västmetrons projektplan i tron att metron startar 2013. Några dagar senare gör Helsingforsfullmäktige likadant.

MAJ 2010

– Byggandet av västmetron från Helsingfors till Esbo kommer att bli minst ett år försenat. Därmed kan metron inte öppnas förrän i slutet av år 2015 (Olavi Louko, dåvarande teknisk direktör i Esbo och Västmetrobolagets styrelseordförande).

MARS 2012

– Det är möjligt att förlänga perrongerna på stationerna i Esbo men då skulle västmetrons start senareläggas med 22–26 månader. Kostnader: 150 miljoner euro. (Utredning som presenterades för toppolitikerna i Helsingfors.)

JANUARI 2014

Västmetron beräknas bli 105 miljoner dyrare och Helsingfors andel stiger med 33–43 miljoner euro.

– Så här kan det inte vara. Vi har undanhållits information. När det gäller västmetron kan man visserligen räkna med vad som helst. Det verkar som om man inte har någon kontroll över pengarna. Om vd:n och styrelsen för Västmetrobolaget inte kan hålla utgifterna i schack uppstår frågan om någon borde avgå. (Kari Kälviä, Gröna, medlem i direktionen för Helsingfors stads trafikverk HST)

SEPTEMBER 2014

Statens revisionsverk, VTV, kritiserade redan 2010 Kommunikationsministeriet och Trafikverket för bristande kvalitetskontroll när det gäller konsekvensbedömningen av stora trafikprojekt. VTV uppmanade riksdagen att fästa större uppmärksamhet vid utredningarna. Staten som betalar en tredjedel av västmetrobygget förutsätter nyttokalkyler. Uträkningarna aktualiserades när Esbo sökte statsstöd för västmetrons förlängning, den så kallade Stensviksbanan.

– Jag behöver inte använda Kommunikationsministeriets system med nyttokalkyler. Det står ingenstans att jag måste göra det. (Olavi Louko, dåvarande teknisk direktör i Esbo och Västmetrobolagets styrelseordförande)

– Det är oroväckande om regeringens löfte att bidra till förlängningen av västmetron med 240 miljoner euro har grumliga motiv. Förvaltningen ska ha kontroll över offentliga affärer. Det handlar om allmän moral och etik. (Ari Hoikkala, ledande specialrevisor vid VTV)

– Det är inte ändamålsenligt att bygga potemkinkulisser med utredningar som inte är relevanta. Olavi Louko har dock en poäng i att ministeriets räknesätt är fel. Men vad hindrar Olavi Louko att ta fram bättre betänkanden? (Matti Wiberg, professor i statskunskap vid Åbo universitet)

OKTOBER 2014

– Västmetron gör kollektivtrafiken i huvudstadsregionen dyrare. (Helsingforsregionens trafik HRT, pressmeddelande)

VÅREN 2015

– Byggarbetena fortskrider bra. På hösten bör bolaget noggrant följa med och granska utvecklingen. (Västmetrobolagets kvartalsrapport)

MARS 2016

Fem månader innan trafikstarten tvingas stadsstyrelsen i Helsingfors höja anslagen för västmetron. Toppolitikerna får ta del av regelbundna lägesrapporter men den här kostnadsökningen på tiotals miljoner euro framställs som en total överraskning.

– Det fanns ingen information om detta så sent som på hösten. Arbetsledningen måste granskas noggrant. (Pekka Sauri, biträdande stadsdirektör, arbetsledningen)

– En fullständig överraskning. Så här får det förstås inte vara och vi ska ta reda på vad som gått fel. Faktum är ändå att vi måste betala och bygga klart. (Tuomas Rantanen, Gröna som är suppleant i stadsstyrelsen och ordförande i trafikverkets direktion.)

– Ofattbart. För två år sedan godkände stadsstyrelsen överskridningar och det intygades att det verkligen är sista gången det sker. Det här kan inte sopas under mattan. I ett privat företag skulle ansvarspersonerna bytas ut. (Lasse Männistö, Saml)

– Så här kan man inte hålla på samtidigt som vi tvingas spara en miljon här och en annan där. (Marcus Rantala, SFP)

– Och det här argumentet som alltid förs fram att när vi redan investerat så här mycket så måste vi bara gå vidare. Den här förklaringen som man alltid får höra då offentliga projekt går över budgeten är skitprat. Någonstans har det ju gått ordentligt fel och någon borde bära ansvar. (Patrik Gayer, SFP, medlem i revisionsnämnden)

APRIL 2016

Nu är det stadsfullmäktiges tur att svälja tilläggsnotan. Precis som två år tidigare, då politikerna förra gången var tvungna att bevilja nya anslag, godkändes pengarna utan krav på bätre kontroll i framtiden.

– Det har varit problem men vi kan inte göra annat än fortsätta. (Otso Kivekäs, tidigare ordförande i direktionen för Helsingfors stads trafikverk HST)

JUNI 2016

Mera chocknyheter. På fredagseftermiddagen den 10 juni kommer pressmeddelandet – västmetrons start senareläggs.

– Västmetrobolagets ledning bör avgå. Det här är inte HRT:s fel. Skyldiga är Västmetrobolaget och Helsingfors stads trafikverk HST. (Björn Månsson, SFP, medlem i styrelsen för Helsingforsregionens trafik HRT)

– Felet ligger i rapporteringskedjan. När rapporteringen kollapsat är det någon som inte skött sina uppdrag. (Olli Isotalo, teknisk direktör i Esbo och styrelseordförande i Västmetrobolaget)

– Det har ryktats väldigt länge om att metron blir sen, men också intygats att ryktena inte är sanningsenliga. Och det är uttryckligen metrobolaget som dementerat ryktena. (Maria Guzenina, SDP, ordförande i stadsfullmäktige i Esbo)

– Jag har litat på experterna. Tyvärr kan jag inte dra alla kablar själv. Vi måste anställa nya konsulter. (Matti Kokkinen, vd Västmetrobolaget)

– Demokratiskt valda beslutsfattare ska ha full insyn i och direkt ansvar för viktiga samhällsfunktioner som trafik och kommunikation, utbildning och hälsovård. I fallet med västmetron ser vi att så inte är fallet. (Thomas Wallgren, SDP, Helsingforsfullmäktige)

– Inga huvuden har rullat på någon nivå. Det handlar inte om det, utan om att stärka projektledningen. (Matti Kokkinen, vd Västmetrobolaget)

– Testtrafiken för västmetrons passagerare inleds senast i januari 2017. (Västmetrobolaget i ett pressmeddelande)

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning