Arbetet mot extremism är mer än ett projekt

Bild: Wilfred Hildonen

Långsiktighet är nödvändigt i arbetet mot våldsbejakande radikalisering. Uppenbart är också att mer kunskap behövs.

När doktoranden Katja Vallinkoski gick igenom de drygt 1 000 svar hon fått på en enkät riktad till skolor och läroinrättningar runtom i Finland, hade hon först svårt att tro sina ögon.Nästan var femte...