Projektbolag bildas för Östbanan – Borgå stadsdirektör: Stärker Borgås tillväxtmöjligheter

Kostnaderna för planläggningen av Östbanan beräknas uppgå till 79 miljoner euro. Byggnadskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,7 miljarder euro. Bild: SPT

Den så kallade Östbanan skulle ta med Borgå som ny stad i de östgående tågförbindelserna.

I det nya projektbolaget som ska bildas deltar, förutom staten, 25 städer och kommuner.

Uppgiften blir att planera ett spårprojekt för linjen Flygbanan-Borgå-Kouvola, samt att finansiera planeringen fram till byggstarten.

Spårförbindelsen skulle förkorta restiden mellan Helsingfors och Kouvola och därmed också förkorta restiden mellan Helsingfors och Joensuu samt mellan Helsingfors och Kuopio.

Därtill skulle den möjliggöra snabbare fjärrtrafik från Helsingfors och Helsingfors-Vanda flygplats till Savolax- och Karelenbanorna, förkorta banförbindelsen från Helsingfors till S:t Petersburg samt ta med Borgå som helt ny stad i tågförbindelsen.

Enligt Jukka-Pekka Ujula, stadsdirektör i Borgå, skulle Östbanan stärka stadens tillväxtmöjligheter som knutpunkt i östra Nyland.

"Snabba förbindelser till Helsingfors och Vanda skulle starkare koppla Borgå och östra Nyland till utvecklingen av metropolområdet och pendlingsregionen", säger Ujula i ett pressmeddelande.

Planläggning för 79 miljoner euro

Förhandlingarna om ett aktieägaravtal mellan staten och kommunerna om ett projektbolag inleddes i mars 2021.

"I och med tre spårprojektbolag och många andra gemensamma projekt har vi skapat en praxis för permanent samarbete mellan regionerna och staten. Vi vill stödja östra Finlands livskraft och framtidsutsikter", säger kommunikationsminister Timo Harakka (SDP).

Kostnaderna för planläggningen av Östbanan beräknas uppgå till 79 miljoner euro. Byggnadskostnaderna beräknas uppgå till cirka 1,7 miljarder euro.

Parterna betonar att Östbanan inte utesluter utvecklandet av andra trafikförbindelser i östlig riktning i framtiden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning